Poľská maľba okolo 1900
23. jún 2011 - 18. september 2011
 
 
NOVÉ SLOVENSKO – (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918 – 1949)
SNG, 1. posch. a suterén, Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
30. jún 2011 - 31. december 2011
 
Autor koncepcie výstavy: Aurel Hrabušický
Kurátori: Katarína Bajcurová, Dagmar Poláčková, Petra Hanáková
 
Projekt sa pokúsi v skratke predstaviť prienik modernej civilizácie do života slovenskej spoločnosti v poprevratovom období. Ukáže ako moderné umenie na Slovensku (nielen klasické výtvarné druhy, ale aj fotografia, okrajovo grafický dizajn) reflektovali prejavy, „výdobytky“ modernej civilizácie a ako spoluvytvárali celkový vizuál doby. Je známe, že moderné umenie v slovenských podmienkach (ak si odmyslíme tzv. košickú alebo východoslovenskú modernu) sa vo veľkej miere inšpirovalo tradičnou ľudovou kultúrou, životným štýlom vidieckych vrstiev obyvateľstva. Z toho vychádzala aj koncepcia výstavy Slovenský mýtus, premiérovanej v SNG pred niekoľkými rokmi.

Výstava Nové Slovensko bude predovšetkým prezentovať moderné umenie a moderný život. Koncept výstavy nechápe moderné hnutie na Slovensku ako celistvý blok, alebo ako šľahačku na torte, vníma ho viac v dobových súvislostiach, so skrytými alebo zjavnými protirečeniami. Kľúčovou témou nie je výtvarná či iná moderna, ale skôr modernizácia Slovenska. Práve snaha o obraz moderného života znamená, že na výstave budú prezentované nielen tradičné výtvarné žánre ako maľba, kresba, plastika ale dôraz bude položený na fotografickom materiáli a na artefaktoch užitého umenia. Výsledkom bude koláž umenia a predmetov vypovedajúcich o zmene životného štýlu v prvej polovici storočia.

Keďže vo výstave nejde o obraz avantgardného hnutia, bude koncipovaná prostredníctvom tém a kapitol: ako obraz civilistickej krajiny, láska v meste, mobilita, objav voľného času, obraz spoločenského života e.i. vlastná moderna tu vystupuje ako jedna z nich ako nedosnívaný sen o absolútnom obraze. O moderný vizuál sa totiž v prvom rade postaralo tzv. aplikované umenie, ktoré to napokon malo vo svojej prirodzenej kompetencii. Výstava chce objaviť akýsi vizuálny vzorec moderny, ktorý našiel rôzne použitie, viac sa uplatnil vo fotografii, grafickom a inom dizajne, v scénografii a iba okrajovo vo voľnom umení.

Na výstave budú predstavené (často po prvýkrát) jedinečné fotografické kolekcie Jaromíra Funkeho, Miloša Dohnányho, Karla Plicku spolu s dielami vrcholnej avantgardy Ľudovíta Fullu, Mikuláša Galandu a tiež úžitkového umenia a dizajnu (Ladislav Rossmann a opäť Ľ. Fulla).
 
hore

 
Š. Bednár - Oravská krajina, 1943 - 47, Majetok SNG
 
M.Galanda - Továreň, 1930, Majetok SNG
 
R. Sandallo ml. - Družstevné domy Bratislava. Svetlík (arch. E. Belluš), 1935, súkromný majetok
 
M. Dohnány - Zdenka Bokesová-Hanáková, 1937, súkromný majetok
 
V. Malík - Dunajské nábrežie (Sanitas), 1935 - 1940, súkromný majetok
 
M. Dohnány - Reflektor (Zrkadlenie), 1939, súkromný majetok
 
Neznámy autor - Bez názvu, Majetok Slovenský národný archív
 
E. Žunko - Letná kaviareň, 1940 - 45, súkromný majetok
 
Ľ: Fulla - Výstava v Paríži, 1938, Majetok SNG
 
 

 

 

 

  © 2005 Slovenská národná galéria. Všetky práva vyhradené. Web satori.