Ľubomír Blecha (1933 – 2009)
3. máj 2011 - 3. júl 2011
 
Architectura delineata et sculpta / Obraz architektúry v grafike 16. –18. storočia
31. marec 2011 - 29. máj 2011
 
Posledný klasik / Ernest Zmeták - umelec a zberateľ
2. marec 2011 - 5. jún 2011
 
 
Kabinet kuriozít
SNG - Vodné kasárne, 1. posch., Rázusovo nábr. 2, 815 13 Bratislava
15. marec 2011 - 17. júl 2011
 
Kabinet starého umenia

Kurátorka: Naďa Kančevová
 
Kuriozitou môže byť aj klasika /Sme, 30.3. 2011
 
Kabinet kuriozít je metaforou historického „Wunderkabinetu“, ktorý sme sa pokúsili naplniť novými obsahmi. Široká škála „kuriozít“ z depozitárov Slovenskej národnej galérie je tu – podobne ako v historických kabinetných zbierkach – prezentovaná na základe asociácií, vzájomných korešpondencií a kontrastov (nie však podľa mena autora, obdobia vzniku či umeleckého programu). Takouto formou prezentácie chceme upriamiť návštevníkovu pozornosť predovšetkým na metaforickú silu vystavených objektov a umožniť mu hľadať medzi nimi nové väzby a ďalšie možné asociácie a významy. Na výstave zároveň po prvýkrát predstavujeme novú akvizíciu – inštaláciu Aucájder od Otisa Lauberta, ktorého tvorba poukazuje na úzke prepojenie so svetom kurióznych objektov.
 
hore

 
kópia podľa Hansa Jordaensa III.: Kabinet umenia, 2. pol. 17. stor., majetok SNG
 
Otis Laubert: Aucájder, 1985, majetok SNG
 
 

 

 

 

  © 2005 Slovenská národná galéria. Všetky práva vyhradené. Web satori.