NOVÉ SLOVENSKO – (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918 – 1949)
30. jún 2011 - 31. december 2011
 
 
Poľská maľba okolo 1900
SNG, Esterházyho palác, 3. posch., Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
23. jún 2011 - 18. september 2011
 
Kurátorka výstavy: Ewa Micke-Broniarek
Kurátorka za SNG: Alexandra Homoľová

 
Výstava prác významných poľských maliarov, ktorí okolo roku 1900 zanechali nezmazateľnú stopu na poľskej umeleckej scéne, je zostavená najmä zo zbierok Národného múzea vo Varšave a doplnená niekoľkými prácami zo súkromných zbierok.
Zámerom a cieľom projektu je predstaviť nášmu publiku poľskú maľbu konca 19. storočia a začiatku 20. storočia, obdobia, ktoré je v umenovede označované ako „mladé Poľsko“. Tento termín, ktorý sa používa v súvislosti s výtvarným umením, hudbou a literatúrou, sa spája s avantgardnými snahami mladej generácie. Výstavná kolekcia je zostavená tak, aby reprezentovala tak hlavné štylistické smery (symbolizmus, impresionizmus, secesia, expresionizmus), ako aj najdôležitejšie žánre (krajina, zátišie, figurálne motívy, portrét a i.) poľského maliarstva daného obdobia. Predstavuje tvorbu Józefa Chełmońskeho, Aleksandra Gierymského, Władysława Podkowińského, Józefa Pankiewicza, Juliana Fałata, Leona Wyczółkowského, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskeho, Jana Stanisławskeho, Stanisława Czajkowského, Stanisława Kamockého, Henryka Szczyglińského, Stefana Filipkiewicza, Konrada Krzyżanowského, Kazimierza Stabrowského, Ferdynanda Ruszczyca, Edwarda Okuńa, Jana Ciąglińského, Ludwika de Laveaux, Olgy Boznańskej, Władysława Ślewińskeho, Wojciecha Weissa a Witolda Wojtkiewicza.

 
hore

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  © 2005 Slovenská národná galéria. Všetky práva vyhradené. Web satori.