Architectura delineata et sculpta / Obraz architektúry v grafike 16. –18. storočia
31. marec 2011 - 29. máj 2011
 
Kabinet kuriozít
15. marec 2011 - 17. júl 2011
 
Posledný klasik / Ernest Zmeták - umelec a zberateľ
2. marec 2011 - 5. jún 2011
 
 
Ľubomír Blecha (1933 – 2009)
SNG - Vodné kasárne, Rázusovo nábr. 2, 815 13 Bratislava
3. máj 2011 - 3. júl 2011
 
Kurátorky výstavy: Dagmar Poláčková, Vladimíra Büngerová
 
Koncert z cyklu Hudba a obrazy
 
Monografická výstava Ľubomíra Blechu v Kabinete umenia 20. storočia predstaví predovšetkým jeho sklársku tvorbu. Blecha patrí k tým autorom, ktorí prekročili chápanie sklárskeho výtvarníctva ako úžitkového umenia a preniesli ho aj do voľnej tvorby – tzv. ateliérového skla (štúdiového skla). Patrí k legendárnym osobnostiam československej sklárskej tradície 20. storočia, pôvodom z českej sklárskej rodiny, v roku 1958 absolvoval Vysokú školu umeleckopriemyslovú, kde navštevoval na Katedre úžitkového sochárstva ateliér Jozefa Kaplického, teda ateliér zameraný na sklo fúkané, leptané a maľované. Blecha sa neskôr intenzívne sústredil najmä na sklo fúkané, hutne tvarované. Spolupracoval s viacerými sklárňami v bývalom Československu (Dobronín, Šrdlovice, Nový Bor). V roku 1962 sa presťahoval na Slovensko (Sliač) a intenzívne spolupracoval s dnes už neexistujúcou sklárňou v Zlatne. V tomto prostredí začal uvažovať o priestore a rozvinul svoju ideu skla ako živej hmoty, vychádzajúcej z materiálovej povahy skla a jeho spracovania, ako aj z tvorby antropomorfných a biomorfných foriem. Utvoril tak protipól geometricky chápanej sklárskej tvorby stelesňovanej Václavom Ciglerom. Blechovým hlavným autorským programom bolo overovanie týchto východísk vo fúkanej plastike – v rozmerných bublinách zachytávajúcich minimalizovaný, ale intenzívny mikrosvet, odohrávajúci sa vo vnútri foriem. Prezentácia predstaví aj výber z úžitkových dekoratívnych predmetov z konca 50. rokov, z farebných dekoratívnych návrhov, dizajnu, liatych reliéfov, ale aj výber z grafiky a kresby, ktoré vznikali paralelne so sklenenými objektmi. Výstava vznikla v spolupráci s viacerými zbierkami galérií a múzeí na Slovensku a Čechách a tiež z pozostalosti autora.
 
hore

 

 

 

 

 
Ľubomír Blecha - Emanuel Beránek: Váza - tiene vrhnuté tiahnucím kŕdľom, 1957
 
 

 

 

 

  © 2005 Slovenská národná galéria. Všetky práva vyhradené. Web satori.