2011
 
   SLOVENSKÁ MODERNA
Maliarstvo prvej polovice 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie

12. jún 2011 - 30. január 2012
 
Thursday Art Talk in the evening in English
2. jún 2011 18:00
 
MDD v SNG
1. jún 2011 10:00
 
Pozvánka na poslednú prehliadku výstavy Architectura delineata et sculpta
Obraz architektúry v grafike 16. - 18. storočia s kurátorským výkladom Martina Čiča

29. máj 2011 15:00
 
Výhercovia súťaže Noci múzeí a galérií 2011
v Bratislave

22. máj 2011 - september 2011
 
Prednáška franc. architekta Dominique Perraulta
18. máj 2011 18:00
 
Hudba a obrazy
koncert z cyklu komorných koncertov HO Slovenskej filharmónie a SNG

17. máj 2011 19:00
 
Noc múzeí a galérií v SNG
14. máj 2011
 
Verejný odpočet činnosti a hospodárenia Slovenskej národnej galérie za rok 2010
5. máj 2011 10:00
 
Koncert z cyklu Hudba a obrazy
3. máj 2011 19:00
 
Siesta v galérii, výklad k výstave Architectura delineata et sculpta
1. máj 2011 15:00 - 1. máj 2011 16:00
 
Spoločné nedele v galérii
1. máj 2011 14:00
 
Vokálny koncert z cyklu Momento musicale
20. apríl 2011 18:00
 
Talianske inšpirácie v tvorbe E. Zmetáka
20. apríl 2011 17:00
 
V SNG číta...Milan Hamada
14. apríl 2011 17:00
 
Siesta v galérii, výklad k výstave Architectura delineata et sculpta
10. apríl 2011 15:00 - 10. apríl 2011 16:00
 
Pod značkou E. Z. zberateľ - znalec - mecén
7. apríl 2011 17:00
 
Ponuka vzdelávacích programov pre školy
4. apríl 2011 - 30. jún 2011
 
Siesta v galérii
3. apríl 2011 15:00
 
Ponuka vzdelávacích programov pre rodiny a verejnosť
apríl 2011 - august 2011
 
Quasars Ensemble
30. marec 2011 18:00
 
Kurátorský komentár k výstave Posledný klasik / Ernest Zmeták umelec a zberateľ
24. marec 2011 17:00
 
V SNG čítajú Laco Kerata a Silvester Lavrík
17. marec 2011 17:00
 
Siesta v galérii / Posledný výklad na výstave Industriálna krajina?
13. marec 2011 15:00
 
Prednáškový program na výstave Industriálna krajina
10. marec 2011 17:00 - 10. marec 2011
 
Posledný klasik Ernest Zmeták - katalóg už aj na webe SNG!
2. marec 2011 - 5. jún 2011
 
V SNG číta Anton Hykisch z Grahama Greena
10. február 2011 17:00
 
Pozvánka na koncert Hudba a obrazy
8. február 2011 19:00
 
Špeciálny kurátorský výklad na výstave Maľba po maľbe
6. február 2011 15:00
 
Upozornenie pre návštevníkov pravidelných lektorských sprievodov v nedeľné popoludnia v SNG
6. február 2011
 
Pozvánka na koncert Quasars Ensemble
4. február 2011 17:00
 
Kurátorský výklad na výstave
Ona je madona...

26. január 2011 17:00
 
Coronide
Opera v dvanástich scénach

22. január 2011 17:00
 
V SNG číta Monika Kompaníková z Vlada Jančeka
Vlado Janček z Moniky Kompaníkovej

20. január 2011 17:00
 
Diár SNG 2011
december 2010 - január 2011
 
PF 2011
december 2010 - január 2011
 
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
Multiplace
Medzinárodný festival umenia nových médií

Kinosála SNG, Riečna 1, 1. posch., Bratislava
8. jún 2011 18:00 - 10. jún 2011
 
Multiplace v SNG
 
viac o festivale MULTIPLACE:
www.multiplace.sk

Program:

Realizácia projektov
Viliama Slaminku pod názvom „Kto je tu šéf?!“
Tomáš Beňadik sa predstaví interaktívnou inštaláciou SKejt, 2011

8. jún o 2011 o 18.00 hod.
Martina Slováková – prednáška o hymnovej variabilite
Jana Kapelová – prednáška o umeleckom aktivizme prostredníctvom médií

9. jún. 2011 o 18.00 hod.
Peter Rónai, Vladimír Beskid – prezentácia videí „IN MESSAGE IS THE MESSAGE“ - úvahy o súčasnom mediálnom umení

10. jún 2011 o 18.00 hod.
Michal Hvorecký & VJ Zden
čítanie + projekcia
Spisovateľ Michal Hvorecký predstaví svoju novú poviedku Pod hradnou skalou s originálnou videoprojekciou od VJa Zdena.

Informácie k programu festivalu MULTIPLACE:

Viliam Slaminka – Kto je tu šéf?!, 2011, animácia
Koncept animácie "Kto je tu šéf?!" je myslený ako nepriama reakcia na nedávne snahy, dôvody a následné odvolanie Vladimíra Beskida z postu riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave. Minútová animácia projektovaná v slučke na stenu galérie je vytvorená princípom stop-motion z fotografií závesných obrazov postavičiek evokujúcich armádnu hierarchiu s fiktívnymi hodnosťami a drobnými maľbami zastupujúcimi umelecké diela v galérii. Pre maľby Viliama Slaminku je typická fragmentácia na samostatné časti/údy tela, ktorá v tomto prípade umožňuje rozanimovanie pohybu postavičiek.
Viliam Slaminka (1985) vo svojej tvorbe vychádza z produktov pop-kultúry, komiksov, filmov. Je preň príznačné experimentovanie a hľadanie nových možností 3D maľby a používanie pastóznej farby ako "autonómneho elementu". Obrazy skladá do variabilných inštalácií, čím prekonáva hranicu medzi tradičným závesným obrazom a objektom. Slaminkove diela sú hravé a pôsobia bezstarostným dojmom, no dokážu prekvapiť neskrývanou brutalitou a záujmom o aktuálne spoločenské problémy.


Tomáš Beňadik (1991) je študentom Animácie výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa konceptuálnym tendenciám v intermediálnom umení. Interaktívna inštalácia SKejt je deriváciou práce s obrysovou linkou "odpojeného" Slovenska. Percipientovi umožňuje definovať vlastné znaky Slovenska a reflektovať ich stabilitu.


Michal Hvorecký (1976) vydal šesť prozaických kníh, ktoré vyšli v prekladoch do viacerých jazykov. Vyštudoval estetiku a žije v slobodnom povolaní v Bratislave. Nájdete ho na Facebooku aj na www.hvorecky.sk

Digitálny alchymista Zden Hlinka (1975) vyštudoval informatiku. Patrí k výrazným osobnostiam slovenskej demo-scény a internetového umenia. Je tvorcom videoklipov a projekciami pravidelne dopĺňa hudobné a výtvarné projekty doma i v zahraničí.Infonetworkové prezentácie
Dve cca 30 minútové infonetworkové prezentácie výtvarníčok Jany Kapelovej a Martiny Slovákovej zamerané na témy osobného záujmu často pertraktované v tvorbe.

Jana Kapelová - Aspoň sme nezostali ticho
Vlna organizovaných umeleckých diskusii a protestov v poslednom roku na Slovensku vygenerovala slovné spojenie 'Aspoň sme nezostali ticho' ako skeptické potľapkanie si po chrbáte s "pozitívnym" konštatovaním prejavu aspoň akejsi snahy vyjadrenia nesúhlasu, vzdoru, či dokonca revolty. Prebudený aktivizmus slovenskej umeleckej obce má dosah na formovanie občianskej spoločnosti a určite nabáda i k odvážnejšej tvorbe diel vo verejnom a mediálnom priestore.
Prezentácia Jany Kapelovej konfrontuje tvorbu domácich a zahraničných autorov na základe vybraných umeleckých projektov, vzťahujúcich sa či už k spoločenským, politickým alebo mediálnym problémom, ktoré navzájom prepája forma reakcie využívajúca komerčné stratégie a masmédiá. Diela balansujú na hrane medzi nádejou a skepsou, politickou akciou a filozofickou kontempláciou, či sarkazmom a súcitom … Realite čelia v intenciách preberania osobnej zodpovednosti a vo vybraných prípadoch otvoreného boja.
Musíme pripustiť, že dopad umenia na sociálnu sféru je do značnej miery obmedzený, avšak prostredníctvom takýchto akcií môžeme získať dostatočný odstup a na celý systém nazerať odlišne, predstavovať si niečo úplne iného než je naša každodenná realita.

Martina Slováková – Z hymny do hymny
"Zákon o vlastenectve, ktorý by mal zvyšovať národné povedomie pomocou štátneho zásahu, podľa väčšiny Slovákov nie je potrebný." www.topky.sk, 26.04.2010
Minuloročný návrh Zákona o vlastenectve Slovenskej národnej strany vyvolal v spoločnosti nemalé rozhorčenie a diskusiu o potrebe, intenzite a verziách podnecovania pocitu vlastenectva u neplnoletých. Martina Slováková vo svojej tvorbe spochybňuje a ironizuje potrebu nanúteného "slováčstva" a hľadá iné verzie prístupu k národnej hrdosti. Vo svojej prezentácii prehrá hudobné výstupy svojej bakalárskej práce na Vysokej škole výtvarných umení.
 
hore

 

 
 

 

 

 

  © 2005 Slovenská národná galéria. Všetky práva vyhradené. Web satori.