2011
 
   Multiplace
Medzinárodný festival umenia nových médií

8. jún 2011 18:00 - 10. jún 2011
 
Thursday Art Talk in the evening in English
2. jún 2011 18:00
 
MDD v SNG
1. jún 2011 10:00
 
Pozvánka na poslednú prehliadku výstavy Architectura delineata et sculpta
Obraz architektúry v grafike 16. - 18. storočia s kurátorským výkladom Martina Čiča

29. máj 2011 15:00
 
Výhercovia súťaže Noci múzeí a galérií 2011
v Bratislave

22. máj 2011 - september 2011
 
Prednáška franc. architekta Dominique Perraulta
18. máj 2011 18:00
 
Hudba a obrazy
koncert z cyklu komorných koncertov HO Slovenskej filharmónie a SNG

17. máj 2011 19:00
 
Noc múzeí a galérií v SNG
14. máj 2011
 
Verejný odpočet činnosti a hospodárenia Slovenskej národnej galérie za rok 2010
5. máj 2011 10:00
 
Koncert z cyklu Hudba a obrazy
3. máj 2011 19:00
 
Siesta v galérii, výklad k výstave Architectura delineata et sculpta
1. máj 2011 15:00 - 1. máj 2011 16:00
 
Spoločné nedele v galérii
1. máj 2011 14:00
 
Vokálny koncert z cyklu Momento musicale
20. apríl 2011 18:00
 
Talianske inšpirácie v tvorbe E. Zmetáka
20. apríl 2011 17:00
 
V SNG číta...Milan Hamada
14. apríl 2011 17:00
 
Siesta v galérii, výklad k výstave Architectura delineata et sculpta
10. apríl 2011 15:00 - 10. apríl 2011 16:00
 
Pod značkou E. Z. zberateľ - znalec - mecén
7. apríl 2011 17:00
 
Ponuka vzdelávacích programov pre školy
4. apríl 2011 - 30. jún 2011
 
Siesta v galérii
3. apríl 2011 15:00
 
Ponuka vzdelávacích programov pre rodiny a verejnosť
apríl 2011 - august 2011
 
Quasars Ensemble
30. marec 2011 18:00
 
Kurátorský komentár k výstave Posledný klasik / Ernest Zmeták umelec a zberateľ
24. marec 2011 17:00
 
V SNG čítajú Laco Kerata a Silvester Lavrík
17. marec 2011 17:00
 
Siesta v galérii / Posledný výklad na výstave Industriálna krajina?
13. marec 2011 15:00
 
Prednáškový program na výstave Industriálna krajina
10. marec 2011 17:00 - 10. marec 2011
 
Posledný klasik Ernest Zmeták - katalóg už aj na webe SNG!
2. marec 2011 - 5. jún 2011
 
V SNG číta Anton Hykisch z Grahama Greena
10. február 2011 17:00
 
Pozvánka na koncert Hudba a obrazy
8. február 2011 19:00
 
Špeciálny kurátorský výklad na výstave Maľba po maľbe
6. február 2011 15:00
 
Upozornenie pre návštevníkov pravidelných lektorských sprievodov v nedeľné popoludnia v SNG
6. február 2011
 
Pozvánka na koncert Quasars Ensemble
4. február 2011 17:00
 
Kurátorský výklad na výstave
Ona je madona...

26. január 2011 17:00
 
Coronide
Opera v dvanástich scénach

22. január 2011 17:00
 
V SNG číta Monika Kompaníková z Vlada Jančeka
Vlado Janček z Moniky Kompaníkovej

20. január 2011 17:00
 
Diár SNG 2011
december 2010 - január 2011
 
PF 2011
december 2010 - január 2011
 
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
SLOVENSKÁ MODERNA
Maliarstvo prvej polovice 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie

Zoya Museum Modra v spolupráci so Slovenskou národnou galériou
12. jún 2011 - 30. január 2012
 
Koncepcia výstavy: Katarína Bajcurová


www.zoyamuseum.sk
 
Vystavujúci autori:
Janko Alexy ▪ Konštantín Bauer ▪ Jakub Bauernfreund ▪ Miloš Alexander Bazovský ▪ Martin Benka ▪ Ľudovít Fulla ▪ Mikuláš Galanda ▪ Ladislav Guderna ▪ Edmund Gwerk ▪ Vincent Hložník ▪ Viliam Chmel ▪ Július Jakoby ▪ Anton Jasusch ▪ Cyprián Majerník ▪ Gustáv Mallý ▪ František Malý ▪ Ester Martinčeková-Šimerová ▪ Peter Matejka ▪ Ján Mudroch ▪ Andrej Nemeš ▪ Eugen Nevan ▪ Zolo Palugyay ▪ František Reichentál ▪ Koloman Sokol ▪ Imro Weiner-Kráľ ▪ Arnold Peter Weisz-Kubínčan ▪ Ernest Zmeták

Výstava SLOVENSKÁ MODERNA usporiadaná v Zoya Museum v Modre v spolupráci so Slovenskou národnou galériou predstavuje verejnosti „to najlepšie, čo doma máme“ – reprezentatívny výber z maliarstva prvej polovice 20. storočia zo zbierok našej vrcholnej galerijnej inštitúcie. Neštandardná príležitosť ukázať verejnosti zbierky štátnej inštitúcie na pôde súkromného múzea vyplynula zo súčasnej situácie Slovenskej národnej galérie, ktorej časť výstavných priestorov je pre zlý prevádzkový stav dlhodobo uzavretá a odkladaná rekonštrukcia neumožňuje prezentovať vlastné zbierky v potrebnom rozsahu.

Pojem slovenská moderna (alebo ak chcete moderna Slovenska, keďže ide o vskutku multikultúrny a multinacionálny fenomén) označuje výtvarnú tvorbu, ktorá v časovom oblúku zhruba prvej polovice 20. storočia (v užšom slova zmysle v rozpätí 20. až 40. rokov) reagovala na západoeurópske avantgardné a modernistické hnutia vývoja umenia a pokúsila sa o ich špecifické prevzatie a spracovanie. Vznik a vývoj moderného umenia od začiatku 20. storočia, medzinárodné avantgardné umelecké hnutia boli svojskými produktmi a sprievodnými javmi industrializovanej západoeurópskej spoločnosti – prenos týchto podnetov do iného prostredia bol zložitý. Na Slovensku postupovala urbanizácia pomaly, nové civilizačné prvky nejednoznačným spôsobom prenikali do života prevažne agrárnej krajiny s vidieckym a malomestským typom osídlenia, hlboko do 20. storočia prežívali tradičné formy života, ktoré zákonite nachádzali svoj odraz aj v umení. V tomto špecifickom spoločenskom a kultúrnom priestore dochádzalo pri prijímaní nových umeleckých podnetov zo Západu k posunom a oneskoreniam, bolo tu viac osamelých a osobnostných iniciatív bez sústredenejšieho skupinového či programového zázemia.
Vybrané vrcholné diela predstaviteľov slovenskej moderny zo zbierok Slovenskej národnej galérie v Zoya Museum v Modre reprezentujú „náš“ domáci variant výtvarného modernizmu. Ukazujú ako slovenskí maliari vnímali svet okolo seba a ako ho dokázali vo svojom umení sprostredkovať, treba povedať, že sa ich tvorba vyznačovala veľkým záujmom o človeka a problémy jeho existencie. Diváci sa tak na výstave môžu stretnúť s umením košických – východoslovenských modernistov (Anton Jasusch, Konštantín Bauer), ich pokračovateľov (Július Jakoby), so svojráznym prepracovaním podnetov modernistických hnutí (Zolo Palugyay, Edmund Gwerk, Imro Weiner-Kráľ, Ester Martinčeková-Šimerová), sledovať rozmanité podoby hľadania a vyjadrenia národnej identity (Martin Benka, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Gustáv Mallý), jej kríženie s najaktuálnejšími avantgardnými podnetmi (Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda) i to, ako sa umelci vyrovnávali s vojnovými hrozbami (Cyprián Majerník, Vincent Hložník, Koloman Sokol) a povojnovou obnovou (Eugen Nevan, Ladislav Guderna, Viliam Chmel). Ponúkame návštevníkom, aby sa na vlastné oči presvedčili, že aj na Slovensku vznikli autentické a originálne umelecké diela, ktoré dokážu osloviť, ktoré poznáme, milujeme a radi sa k nim vraciame...Otváracie hodiny výstavy:
PO – UT: zatvorené
STR – SOB: 12:00 – 21:00
NE: 12:00 – 18:00

Vstupenky:
Základné: 4 EUR (dospelí)
Zľavnené: 2 EUR (deti do 16 r., študenti, dôchodcovia, držitelia karty EURO 26, ISIC
Rodinné: 10 EUR
Deti do predškolského veku: vstup zdarma
Žiaci ZŠ, ZUŠ, objednaná / neobjednaná skupina študentov: 1.50 EUR 
hore

 
 

 

 

 

  © 2005 Slovenská národná galéria. Všetky práva vyhradené. Web satori.