Webová stránka www.sng.sk je slovenskou a anglickou jazykovou verziou oficiálnych webových stránok Slovenskej národnej galérie, ktoré spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch č. 312/2010 Z. z.. Stránka je validovaná službou W3C pre HTML5 a CSS3.

Stránka je vytvorená tak, aby poskytovala inštitucionálne informácie, ktoré hľadá väčšina jej návštevníkov o službách, aktivitách a projektoch a zároveň prezentovala zbierky Slovenskej národnej galérie. Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS) a jazyka JavaScript. Jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Stránka obsahuje mnoho súborov vo formáte PDF tie sú zaradené z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe.

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Slovenská národná galéria. V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla kontaktujte sng@sng.sk.