Lektorské sprievody
 
   2011
 
    Otvorená akadémia
február 2011 - júl 2011
 
2005
 
Tvorivá dielňa detí
 
Animácie
 
Arteterapia
 
Metodická činnosť
 
Povedzme si o tom
 
Tu a tam
 
Tvorivá dramatika
 
 
Lektorské sprievody
 
Lektorské spievody sú zamerané na návštevníkov Slovenskej národnej galérie rôznych vekových kategórií, počnúc deťmi predškolského veku, cez žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl, až po samostatné skupiny návštevníkov vyššieho veku. Lektorské sprievody sú orientované na sprevádzanie návštevníkov stálymi expozíciami SNG a aktuálnymi výstavami trvajúcimi kratší časový úsek, vždy od určitého termínu k termínu ukončenia výstavy.

Na lektorský výklad je potrebné sa objednať vopred. Vyberte si pobočku SNG, ktorú by ste chceli navštíviť, a kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.
 
hore

 
 

 

 

 

  © 2005 Slovenská národná galéria. Všetky práva vyhradené. Web satori.