Nedeľné ateliéry
 
   2009
2008
2006
2005
 
Výtvarné workshopy
 
Talianske operné podvečery
 
Sprievodné programy k výstavám
 
Hudba, literatúra a film
 
Podujatia pre verejnosť
 
Výstavné prezentácie
 
 
Nedeľné ateliéry
SNG Bratislava
 
Výtvarné ateliéry, určené pre deti vo veku 5 rokov a vyššie spolu s ich rodičmi, ktorí majú záujem o výtvarné umenie a chcú sa zoznámiť s umeleckými dielami SNG prostredníctvom vlastnej tvorivej činnosti.

Nedeľné ateliéry pozostávajú z cyklických podujatí, ktoré sa uskutočňujú v určené termíny a sú zamerané na snahu spájať prvky dramatickej a výtvarnej činnosti. Ich cieľom je vyvolať u percipienta estetický zážitok, znásobený vlastnou kreatívnou činnosťou a pokúsiť sa tak prepojiť udalosti nášho každodenného života s jazykom umenia.

Nedeľné ateliéry sa uskutočňujú najmenej pre piatich účastníkov a na základe objednávky, ktorú treba zaslať najmenej týždeň vopred na adresu:

Oddelenie pre výchovu a vzdelávanie:
Tel. 02/ 5443 45 87, fax. 02/5443 39 71, e-mail: lektori@sng.sk,

Stretnutie s výtvarným pedagógom na základe objednávky sa uskutoční v určené termíny o 15. 00 hod v pokladni SNG, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava.
 
hore

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  © 2005 Slovenská národná galéria. Všetky práva vyhradené. Web satori.