The most significant exhibitions of the Modern and Contemporary Plastic Art Collection (selection)

Ján Koniarek
Curator: Z. Bartošová-Pinterová
Trnava, GJK, (?) March 1988

Jozef Arpád Murmann
Curator: Z. Bartošová-Pinterová
Bratislava, SNG, 14 November 1989 – 4 February 1990

Vladimír Kompánek. Sculptures, Drawings
Curators: Z. Rusinová and K. Kubíková
Bratislava, SNG, 13 May– (?) August 1993

Stano Filko. Selection of Works
Curator: A. Hrabušický
Zvolen, SNG, 19 August – 17 October 1993

Andrej Rudavský. Sculptures, Drawings
Curators: K. Kubíková and Z. Rusinová
Bratislava, SNG, 28 July – 23 November 1994

Milan Dobeš. Dynamic Constructivism
Curator: A. Trojanová
Bratislava, SNG, 2 March – 9 July 1995

The 1960s in Slovak Fine Art
Curators: Z. Rusinová, K. Bajcurová, Ľ. Belohradská, M. Dulla, A. Hrabušický, B. Jablonská, I. Jančár, K. Kubíková, A. Marenčin, D. Poláčková, A. Schrammová, E. Trojanová and M. Zervan
Bratislava, SNG, 10 October 1995 – 25 February 1996

Jozef Jankovič. Sculptures, Reliefs, Drawings
Curators: K. Bajcurová, Z. Rusinová and A. Hrabušický
Bratislava, SNG, 16 September – 16 November 1997

Rudolf Uher. Collection of Works
Curator: K. Bajcurová
Bratislava, SNG, 5 October 1999 – 16 January 2000

History of Slovak Fine Art – 20th Century
Curator: Z. Rusinová and team
Bratislava, SNG, 7 April – 15 October 2000

Juraj Meliš. Anvil of Dreams
Curator: K. Bajcurová
Bratislava, SNG, 20 June – 29 September 2002

Slovak Visual Art 1970 – 1980
Curators: A. Hrabušický, K. Bajcurová, B. Jablonská and A. Kusá
Bratislava, SNG, 17 December 2002 – 25 May 2003

Mária Bartuszová. The Road to Organic Plastic Art
Curator: V. Beskid
Bratislava, SNG, 14 June – 2 October 2005

Form Follows... Risk
Curators: J. Ševčíková, J. Ševčík and M. Mitášová
Bratislava, SNG, 14 August – 14 October 2007