Najvýznamnejšie výstavy Zbierky moderného a súčasného sochárstva (výber)

Ján Koniarek
Komisárka: Z. Bartošová-Pinterová
Trnava, GJK, marec 1988

Jozef Arpád Murmann
Komisárka: Z. Bartošová-Pinterová
Bratislava, SNG, 14. november 1989- 4. február 1990

Vladimír Kompánek. Sochy, kresby
Komisárky: Z. Rusinová a K. Kubíková
Bratislava, SNG, 13. máj – (?) august 1993

Stano Filko. Výber z tvorby
Komisár: A. Hrabušický
Zvolen, SNG Zvolenský zámok, 19. august – 17. október 1993

Andrej Rudavský. Sochy, kresby
Komisárky: K. Kubíková a Z. Rusinová
Bratislava, SNG, 28. júl – 23. november 1994

Milan Dobeš. Dynamický konštruktivizmus
Komisárka: A. Trojanová
Bratislava, SNG, 2. marec – 9. júl 1995

Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení
Komisári: Z. Rusinová, K. Bajcurová, Ľ. Belohradská, M. Dulla, A. Hrabušický, B. Jablonská, I. Jančár, K. Kubíková, A. Marenčin, D. Poláčková, A. Schrammová, E. Trojanová a M. Zervan
Bratislava, SNG, 10. október 1995 – 25. február 1996

Jozef Jankovič. Sochy, Reliéfy, kresby
Komisári: K. Bajcurová, Z. Rusinová a A. Hrabušický
Bratislava, SNG, 16. september – 16. november 1997

Rudolf Uher. Súborné dielo
Komisárka: K. Bajcurová
Bratislava, SNG, 5. október 1999 – 16. január 2000

Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie
Komisárka: Z. Rusinová a kol.
Bratislava, SNG, 7. apríl – 15. október 2000

Juraj Meliš. Kovadlina snov
Kurátorka: K. Bajcurová
Bratislava, SNG, 20. jún – 29. september 2002

Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1980
Kurátor: A. Hrabušický, K. Bajcurová, B. Jablonská a A. Kusá
Bratislava, SNG, 17. december 2002 – 25. máj 2003

Mária Bartuszová. Cesta k organickej plastike
Kurátor: V. Beskid
Bratislava, SNG, 14. jún – 2. október 2005

Forma nasleduje...risk
Kurátori: J. Ševčíková, J. Ševčík a M. Mitášová
Bratislava, SNG, 14. august – 14. október 2007