K aktuálnym výstavám pravidelne pripravujeme sprievodné programy. Určené sú nielen pre verejnosť, ale vybrané aktivity sú špecificky zamerané aj na rodiny s deťmi a školské skupiny. Koncerty, prednášky, výklady, premietania filmov, čítačky ale aj tvorivé dielne, ktoré vám priblížia prebiehajúce výstavy.