Metodický deň - workshop pre pedagógov

Milí učitelia, pozývame vás metodický deň k v výstave Uchovávanie sveta

SNG Bratislava, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4
15. februára 2016, 10:00

Výstava Uchovávanie sveta

Rituál múzea v digitálnom veku ukazuje možnosti využitia digitálnych technológií v galérii. Využité sú pritom tak, aby artefakt primerane doplnili a podporili zážitok z originálneho exponátu. Mnohých diel sa vďaka tomu môžete dotknúť, dotvoriť ich, či nazrieť do ich vnútra. Podobným spôsobom môžete využívať umenie aj vy priamo na vyučovaní. Príďte si vyskúšať jeho možnosti!
Diela z on-line katalógu si môžete detailne prezrieť, stiahnuť vo vysokom rozlíšení, nájsť o nich ďalšie informácie a využiť ako učebné pomôcky pri rôznych vyučovacích predmetoch. Pre tieto účely sú vytvorené aj kolekcie diel s námetmi na výtvarné a motivačné aktivity počas vášho vyučovania.

Priebeh:

- výstavou vás prevedie generálna riaditeľka SNG Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
- ako využívať digitálny materiál vďaka www.webumenia.sk
- predstavíme ponuku vzdelávacích programov k výstavám
- pre pedagógov MŠ, výtvarnej výchovy na ZŠ, ZUŠ a učiteľov umenia a kultúry na ZŠ a SŠ

Info a rezervácie:

účasť na stretnutí si, prosím, zarezervujte minimálne 3 dni vopred e-mailom alebo telefonicky
podrobnejšie informácie a presný program stretnutia nájdete čoskoro na www.sng.sk
vstup do galérie a program pre pedagógov je bezplatný

Barbora Jurinová / barbora.jurinova@sng.sk, 02/204 96 270