Programy pre rodiny

Pripravili sme tvorivé a vzdelávacie aktivity pre rodiny s deťmi, ktoré chcú zážitkovou formou spoznávať výstavy
a zbierky SNG. Môžete u nás príjemne a podnetne prežiť svoj voľný čas.

Ako prebiehajú rodinné programy si môžte pozrieť v krátkom videu.

Nedeľa po Zelenej

každá posledná nedeľa v mesiaci / 15.00 – 17.00
pre rodiny s deťmi od 6 – 12 rokov

spolupráca – zaujímavé témy z každodenného sveta – nové súvislosti – výtvarná terminológia – umelecký dezert - vylepšený formát pre celú rodinu prepojený spoločnou témou
Zelená zo všetkých strán a uhlov:

241./ Oblaky

21.2./ Diera v pamäti

20.3./ Modrá krv

Tvorivý ateliér

Každý utorok 17.00 – 18.30

téma: Objavovanie starých príbehov
Výtvarný ateliér pre deti od 4 do 7 rokov a ich rodičov inšpirovaný aktuálnymi výstavami SNG. Umelecké diela sú podnetom pre skúmanie okolitého sveta: budeme sa rozprávať o farbách, kompozíciách či materiáloch, z ktorých môžu byť vyrobené sochy. Cez vybrané témy si vyskúšame tradičné i netradičné výtvarné postupy.
Kurz podnecuje tvorivosť detí, rozvíja jemnú motoriku a učí základné princípy výtvarného myslenia.

Info: magdalena.kuchtova@sng.sk

Výtvarka

Každý pondelok 16.00 – 18.00

Pre deti od 8 do 12 rokov
Nový výtvarný kurz, ktorý prepája ateliérovú tvorbu so spoznávaním umeleckých diel. Cez diela vystavené na výstavách SNG budeme skúmať rôzne výtvarné problémy. V ateliérovej časti budeme skúšať techniky a experimentovať s materiálmi. Podľa vopred stanoveného programu budeme s deťmi preberať základy výtvarného zobrazovania sveta ale aj fantazírovania.

Info: magdalena.kuchtova@sng.sk

Bookobrazy

Stretnutie pre deti, knihy a obrazy. S vybranou detskou knižkou a špeciálnym hosťom deťom ukážeme nielen literárne zákutia, ale budú sa môcť aj výtvarne vyšantiť s ilustrátormi či výtvarnými pedagógmi SNG.
Každý mesiac na deti čaká nový literárny hrdina z knižiek slovenských autorov. Cez pohybovo oživené príbehy možno objavia čaro kníh.

Info: barbora.jurinova@sng.sk

Objednávky:

Oddelenie galerijnej pedagogiky
Tel.: 02/204 96 270; 0915/786 712

Barbora Jurinová, barbora.jurinova@sng.sk
Magdaléna Kuchtová, magdalena.kuchtova@sng.sk