Výtvarka

Výtvarný kurz, ktorý prepája ateliérovú tvorbu so spoznávaním umeleckých diel. Cez diela vystavené na výstavách SNG budeme skúmať rôzne výtvarné problémy. V ateliérovej časti budeme skúšať techniky a experimentovať s materiálmi. Podľa vopred stanoveného programu budeme s deťmi preberať základy výtvarného zobrazovania sveta ale aj fantazírovania.
Pod vedením Kataríny Siposovej a Magdalény Kuchtovej.

Praktické informácie

každý pondelok 16.00 – 18.00 / od 8.2.2016
pre deti od 8 do 12 rokov
Dĺžka jedného stretnutia: 2 hodiny
Každý pondelok od 16.00 do 18.00 v Slovenskej národnej galérii, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Rezervácia na celý cyklus nutná.

Poplatok

85€/ druhý polrok od februára do júna
Zahŕňa odbornú lektorku a materiál na dielne. Poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom.

Info / rezervácie

Magdaléna Kuchtová, magdalena.kuchtova@sng.sk
02 / 204 96 270
0915 786 712
www.sng.sk