Návšteva SNG

Možno povedať, že návšteva galérie patrí k intelektuálnej výbave dnešného človeka a určite je jedným z iniciačných rituálov, ktorý Vás vovedie do sveta umenia. Slovenská národná galéria preto pripravila niekoľko vymožeností, aby Vám návštevu uľahčila. Ku každej aktuálnej výstave, ktorú máte možnosť vidieť je pre Vás k vstupenke pripravený leták, aby ste sa v krátkosti zoznámili so základnými parametrami výstavy a aby ste si (okrem zážitku) niečo hmotné so sebou odniesli. Počas predĺžených štvrtkov máme otvorené až do 20.00 čím sa snažíme prispôsobiť tempu dnešnej doby a umožniť návštevníkom návštevu aj po skončení pracovnej doby. Okrem výstav pripravujeme množstvo kultúrnych a vzdelávacích programov, ktoré okrem sprostredkovania umenia rozširujú záber vizuálneho umenia a umožnia Vám vstrebávať výtvarné umenie aj inými cestami.