Slovenský pop-art na mape svetového umenia

Diela Jany Želibskej, Júliusa Kollera a Jozefa Jankoviča sú súčasťou prestížnej výstavy International Pop, ktorá je na turné po významných amerických galériách. Želibská a Jankovič sa zároveň v tom istom čase predstavujú v londýnskej Tate Modern na výstave The World Goes Pop, ktorá prezentuje prierez menej kanonických prejavov pop-artu z rôznych častí sveta. A Museum Ludwig v Budapešti už 8. 10. 2015 otvorí pokračovanie výstavy Ludwig Goes Pop z viedenského MuMOK-u obohatené o východoeurópske pop-artové prejavy (The East Side Story) vrátane diel viacerých slovenských autorov (Juraj Bartusz, Stano Filko, Július Koller, Juraj Meliš, Rudolf Sikora a Jana Želibská). V tomto múzeu bude vystavená aj kompletná séria desiatich Campbellových polievok od Andyho Warhola zo zbierok Slovenskej národnej galérie.

„K špecifikám slovenského výtvarného umenia 60. a 70. rokov minulého storočia patria autentické prejavy mladej scény, späté s pop-artom, novým realizmom a konceptuálnym umením. Jej autori sa odvrátili od záťaže minulosti po udalostiach 2. svetovej vojny a 50. rokov, zároveň aj od tradícií moderny. Jasne vyjadrili túžbu patriť do veľkého sveta, hovoriť jazykom medzinárodného umenia, pozerať sa na západ, nie na východ, ale zostať autentickými. Z tvorby tohto obdobia dýcha túžba po slobode a rovnosti – a to nielen v politickom zmysle, ale napríklad aj v oblasti vzťahov mužov a žien, ich postavenia v spoločnosti, búrania tabuizovaných tém. Novými každodennými médiami, často lacnými, „nízkymi“, ale čerstvými a priamymi, vyjadrovali životný pocit svojej generácie, naplno prežívajúcej prítomnosť. Pre Slovenskú národnú galériu je takáto prezentácia kvalitných slovenských autorov vo svetovom kontexte významným úspechom,“ zdôraznila Lucia Gregorová Stach, vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia.

Walker Art Center v Minneapolise, Dallas Museum of Art, Philadelphia Museum of Art, Tate Modern Londýn aj Ludwig Museum Budapešť patria medzi popredné svetové inštitúcie, ktoré pritiahnu každý rok milióny návštevníkov. Ich výstavy a publikácie píšu dejiny svetového umenia a priamo prispievajú k tvorbe hodnoty umeleckých diel a prestíže ich autorov. Prebiehajúce výstavy so zastúpením slovenských umelcov sú potvrdením kvality nášho umenia, ale aj ocenením odborného zázemia SNG a jej schopnosti kultúrnej diplomacie na najvyššej úrovni.

„Príprava takýchto výstav trvá spravidla niekoľko rokov. Napríklad naša komunikácia s Tate Modern aj s Walker Art Center sa začala ešte v roku 2012 po otvorení retrospektívnej výstavy Zákaz dotyku v SNG a vydaní monografickej publikácie Jany Želibskej. Keď o dva roky neskôr prišli kurátorky z Tate do Bratislavy, boli už dobre informované a mohli sme im predstaviť aj ďalšie osobnosti slovenského umenia. Som rada, že v záujme prezentovania slovenského umenia v jeho plnej sile, sme mohli efektívne spolupracovať nielen so štátnymi (okrem SNG aj Považská galéria umenia), ale aj so súkromnými zbierkami (Zbierka Linea, Zbierka Meulesteen a Zbierka PSIS). Dôležitou súčasťou tejto dlhodobej práce boli publikácie a aktívne participácie kurátorov SNG na medzinárodných konferenciách. Nemožno však vynechať ani významné príspevky viacerých našich kolegov z externého prostredia a oblasti výskumu do odbornej diskusie o kontextoch stredoeurópskeho umenia. Trendy globálneho umenia, rozširujúce tradičné kánony dejín umenia o nových autorov, oblasti a problémy dokážeme využiť, pretože sme na ne dobre pripravení vďaka dôslednej príprave a koordinácii spoločného úsilia práve zo Slovenskej národnej galérie,“ dodala Lucia Gregorová Stach.

Kalendár výstav:

The World Goes Pop
Kurátorky: Jessica Morgan & Flavia Frigeri s Elsou Coustou
17. 9. 2015 – 24. 1. 2016
Tate Modern, Londýn

International Pop
Kurátori: Darsie Alexander & Bartholomew Ryan
11. 4. 2015 – 29. 8. 2015 │ Walker Art Center, Minneapolis
11. 10. 2015 – 17. 1. 2016 │ Dallas Museum of Art, Dallas
24. 2. 2016 – 15. 5. 2016 │ Philadelphia Museum of Art, Philadelphia

Ludwig Goes Pop + The East Side Story
Kurátorka: Katalin Timár s Viktóriou Popovics a Somom Bradákom
9. 10. 2015 – 3. 1. 2016
Ludwig Museum, Budapešť