Nová akvizícia SNG – Autoportrét Jána Kupeckého

Slovenskej národnej galérii sa v nedeľu 31. januára 2016 podarilo vydražiť na aukcii českej spoločnosti Adolf Loos Apartment and Gallery v Prahe obraz od Jána Kupeckého (tiež Kupezkeho, Kupetzkeho), rodáka z Pezinka (1666 – 1740). Pochádza z pozostalosti prof. Eduarda Šafaříka, popredného špecialistu na renesančné a barokové umenie, ktorý zomrel v auguste 2015. Dielo sa podarilo získať za 52.000.- € (vydražená suma bez poplatkov) a akvizíciu bolo možné realizovať len vďaka fondu Ministerstva kultúry SR na záchranu artefaktov slovenskej proveniencie v zahraničí.

Komorný Autoportrét Jána Kupeckého (45 × 30 cm, olej na papieri na podložke) predstavuje pravdepodobne autorskú štúdiu hneď k niekoľkým neskoršie vytvoreným obrazom väčších formátov s podobným motívom (Pinacoteca di Brera, Milano; súkromný majetok v ČR – dlhodobá výpožička v NG Praha). Ide o typ neidealizovaného, až expresívneho zobrazenia tváre maliara. Pravdepodobne bol vytvorený krátko pred rokom 1700, v závere autorovho talianskeho pôsobenia. Doposiaľ jediný obraz umelca v slovenských verejných zbierkach, Podobizeň blahobytného mešťana - Portrét Johanna Melchiora Dinglingera, vlastní taktiež SNG. (Ďalší Kupeckého obraz zo Šafaříkovej kolekcie na spomínanej aukcii vydražil súkromný zberateľ z Pezinka.)

Dušan Buran
vedúci kurátor Zbierok starého umenia SNG