Vstupné

Vďaka J&T Banke bude po celý rok 2016 na všetky výstavy v Bratislave a Pezinku vstup voľný.

Pozn. voľný vstup sa nevzťahuje na Zámok Zvolen, Galériu Ľudovíta Fullu v Ružoberku a Kaštieľ v Strážkach.

Vzdelávacie programy pre školy

deti MŠ – 0,70 €
žiaci ZŠ, SŠ – 1,20 €
študenti VŠ – 1,30 €
pedagogický dozor – zdarma

študenti SŠ a VŠ výtvarného, umenovedného zamerania a architektúry – zdarma

Rodinné programy

(cena pre rodinu bez ohľadu na počet členov)

BookObrazy – 3 €
Spoločná nedeľa v galérii – 4 €
Tvorivá streda/ Utorkový ateliér – 40 € (prevodom na účet)/ 3 € na mieste (iba výnimky)

Koncertné cykly

Hudba dneška v SNG
Musica poetica da camera
4 € / 2 € zľavnený pre študentov a seniorov

Sprievodné podujatia výstav

Kurátorské výklady – 4 € a 2 €
Prednášky a diskusie na výstavách – 2 € / zľavnený pre študentov a seniorov 1€

Ostatné programy

Lektorský výklad pre skupinu (min. 4 osoby) – 2 €
Lektorský výklad pre skupinu v cudzom jazyku (min. 4 osoby) – 3 €
Workshop pre dospelých - 4 €