mapa

Esterházyho palác

Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava
(dočasné výstavy, Kníhkupectvo Ex Libris, Kaviareň Berlinka, študovňa archívu SNG)
+421-2-20 49 62 43

Vodné kasárne, nádvorie a premostenie (aktuálne zatvorené)

Rázusovo nábrežie 2, Bratislava
Priestory sú dočasne (do rekonštrukcie) zatvorené.

Administratíva

Hurbanove kasárne
Kollárovo nám. 10, Bratislava
Tel. vrátnica: 00-421-2-20 47 62 37, 00-421-901-916-042

Poštová adresa

SNG
Riečna 1
815 13 Bratislava 1
Tel.: 00-421-2-20 47 61 11
E-mail: info@sng.sk