letný cyklus/ apríl - jún

Téma: Drevené želiezko
Výtvarný ateliér pre rodičov s deťmi od 4 – 7 rokov inšpirovaný aktuálnymi výstavami SNG. Umelecké diela sú podnetom pre skúmanie okolitého sveta. V ďalšom cykle sa zameriame na materiály, z ktorých sú vytvorené umelecké diela. Spoločne preskúmame výstavu Antona Cepku. Kinetický šperk a čiernobiele fotografie Françoisa Kollara. Kurz podnecuje tvorivosť detí, rozvíja jemnú motoriku a učí základné princípy výtvarného myslenia. Prebieha v dvoch na seba nadväzujúcich častiach: počas prvej, kratšej časti, na výstave pútavým spôsobom približujeme vystavené diela cez vybranú tému, v ateliérovej časti tému výtvarne spracovávame. Kurz vedú skúsené lektorky: Miroslava Mišová a Blažena Ostrovská Sokolovská

po Veľkonočných prázdninách pokračujeme 5. apríla o 17.00

jarný cyklus/ január - marec

Téma: Objavovanie starých príbehov
Výtvarný ateliér pre deti od 4 do 7 rokov a ich rodičov inšpirovaný aktuálnymi výstavami SNG. Umelecké diela sú podnetom pre skúmanie okolitého sveta: budeme sa rozprávať o farbách, kompozíciách či materiáloch, z ktorých môžu byť vyrobené sochy. Cez vybrané témy si vyskúšame tradičné i netradičné výtvarné postupy.
Kurz podnecuje tvorivosť detí, rozvíja jemnú motoriku a učí základné princípy výtvarného myslenia.

Praktické informácie:

Dĺžka jedného stretnutia: 60 - 90 min
Každý utorok o 17.00 hod. v Slovenskej národnej galérii, Štúrovo nám. 4, Bratislava (Esterházyho palác)
Rezervácia na 3 mesačný kurz je nutná.

Poplatok

52 € / rodina/3 mesačný cyklus/ 13 stretnutí

Info / rezervácie

Magdaléna Kuchtová / magdalena.kuchtova@sng.sk
Tel.: 02/204 96 270
0915/786 712