PROGRAMY PRE ŠKOLY

Objavte auru originálov!
Priveďte žiakov zažiť nové experimenty s výtvarným materiálom prostredníctvom vzdelávacích programov Slovenskej národnej galérie. V dnešnej digitálnej kultúre je veľkým prínosom stretnutie s umeleckými dielami. Okrem informácií o farbe, materiáli a veľkosti pôsobí na nás dielo emocionálne. Rozvíja v nás nielen estetické cítenie, ale aj sprostredkuje zážitok. Vďaka dielam od 14. po 20.storočie sa môžeme dozvedieť viac o kultúre, histórii a bežnom živote.

Ponuka školských programov na stiahnutie:

Podrobnejšie informácie:

Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky. Všetky programy realizujeme s prihliadnutím na potreby vekovej a cieľovej skupiny účastníkov. Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je do 20 (max. 25).

Novinky:

Metodický deň

pondelok 15. február 2016 o 10:00 h

Výstava Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku ukazuje možnosti využitia digitálnych technológií v galérii. Využité sú pritom tak, aby artefakt primerane doplnili a podporili zážitok z originálneho exponátu. Mnohých diel sa vďaka tomu môžete dotknúť, dotvoriť ich, či nazrieť do ich vnútra. Podobným spôsobom môžete využívať umenie aj vy priamo na vyučovaní. Príďte si vyskúšať jeho možnosti!
Diela z on-line katalógu si môžete detailne prezrieť, stiahnuť vo vysokom rozlíšení, nájsť o nich ďalšie informácie a využiť ako učebné pomôcky pri rôznych vyučovacích predmetoch. Pre tieto účely sú vytvorené aj kolekcie diel s námetmi na výtvarné a motivačné aktivity počas vášho vyučovania.

- výstavou vás prevedie generálna riaditeľka SNG Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
- ako využívať digitálny materiál vďaka www.webumenia.sk
- predstavíme ponuku vzdelávacích programov k výstavám
- pre pedagógov MŠ, výtvarnej výchovy na ZŠ, ZUŠ a učiteľov umenia a kultúry na ZŠ a SŠ

prihlasovanie: barbora.jurinova@sng.sk

Web umenia

V júni SNG sprístupnila na stránke www.webumenia.sk on-line katalóg výtvarných diel slovenských galérií. Diela si tam môžete detailne prezrieť, stiahnuť vo vysokom rozlíšení, nájsť o nich ďalšie informácie a využiť na hodinách ako učebné pomôcky pri rôznych vyučovacích predmetoch.

Objednávky:

Oddelenie galerijnej pedagogiky
Peter Pivoda
peter.pivoda@sng.sk

Barbora Jurinová
barbora.jurinova@sng.sk

Tel.: 02/204 96 270
0915/786 712

Vstupné na programy:

deti MŠ – 0,70 €
žiaci ZŠ, SŠ – 1,20 €
študenti VŠ – 1,30 €
pedagogický dozor – zdarma
študenti SŠ a VŠ výtvarného, umenovedného zamerania a architektúry – zdarma