ANTON CEPKA | KINETICKÝ ŠPERK

17. marec 2016 – 5. jún 2016
Anton Cepka je jeden z najvýznamnejších moderných slovenských šperkárov. Jemnosť, ktorú od šperkov akosi vždy očakávame, spája s motívmi zo sveta techniky. Dôležitým momentom v jeho tvorbe sa tak stáva pohyb. Okrem neho rozhodujúcu úlohu zohráva aj svetlo a farebný akcent. Výsledkom je potom kinetický šperk.

Vpísané do mriežky

1. stupeň ZŠ/ 90 min.
Témy: tvar a jeho geometrická modelácia, plocha a priestor
Hoci geometrické obrazce Cepkových šperkov pôsobia presne a premyslene, ich tvary sú často inšpirované prírodou, pripomínajú vážky, motýle, vtáky. Do mriežky a do štvorčekovej štruktúry môžeme zakresliť rôzne tvary alebo štvorčeky vyfarbovať. Mriežka je potom ako sieť, do ktorej sa namiesto rýb chytajú farby. Ako sa potom z týchto plochých kresieb stanú priestorové objekty, si vyskúšame v dielni.

Pod morom?

4. až 7.ročník ZŠ/ 90 min.
témy: kinetický šperk, fyzika v šperkárskej práci, svetlo, pohyb, tlak
Anton Cepka dáva svojim šperkom nezvyčajné názvy. Raketa, Planéta, Radar či Navigačné oko svojím tvarom pripomínajú vedecké objavy. Pri programe na výstave aj v ateliéri zažijeme dobrodružstvo objavovania a experimentovania vo vede a v umení. Za fyzikálnymi javmi – svetlom, tlakom a pohybom, využívanými pri šperkárskej práci, sa ponoríme až pod morskú hladinu.

Mašinéria

2. stupeň ZŠ/ 90 min.
Témy: stroje a umenie, materiál, konštrukcia, pohyb, dizajn
Šperky Antona Cepku občas pripomínajú drobné predmety z oblasti techniky. Aj prvé svetové výstavy sa viac venovali strojom ako umeleckým dielam. Prečo sú stroje pre umenie zaujímavé? Aký je ich vzájomný vzťah?

NIZOZEMSKÁ MAĽBA

19. február – 22. máj 2016
Diela nizozemských majstrov z 16. a 17. storočia predstavujú dva svety života dobovej šľachty. Tradičné kresťanské námety spojené s duchovným životom sú tu doplnené výjavmi z každodenného života. Obrazy tak fungujú ako svedkovia doby. Na druhej strane, bežné predmety sú pre maliarov vynikajúcou príležitosťou, ako sa blysnúť svojím majstrovstvom.

Skupenstvá vody

1. stupeň ZŠ/ 90 min.
Témy: biela farba, prostredie, kompozičné plány, vlastnosti vody
Krajinu Flámska a Nizozemska kedysi tvorili malé ostrovčeky v Severnom mori, ktoré sa neustálym vysušovaním pôdy spojili a vytvorili zelenú krajinu, ktorá sa v diaľke spája s modrou oblohou plnou oblakov. Nečudo, že voda v rôznych podobách a skupenstvách sa tak často objavuje v obrazoch tohto kraja. Ako možno namaľovať číru vodu, spenené vlny či oblaky pary zistíme, keď sa pozorne zadívame na farby i nefarby nizozemských malieb.

Robinson

2. stupeň ZŠ/ 90 min.
Témy: umelecká fikcia a skutočnosť, európske objavné plavby, koloniálny rozmach
Čas prvých zaoceánskych plavieb, objavovania nových svetov, ale aj bojov o nové územia a drancovania mimoeurópskych krajín, záleží od uhla pohľadu. My do literárneho príbehu slávneho Robinsona Crusoa nahliadneme v celej šírke cez rozmerné obrazy majstrov starej nizozemskej maľby.

Potulní zabávači

2. stupeň ZŠ/ 90 min.
Témy: piesne, hra na telo, viachlas, kompozícia, farba zvuku
Zábavu a kultúru medzi obyčajných ľudí v 16. storočí prinášali potulní muzikanti a herci. Tí prechádzali všetkými krajinami Európy, z každého kraja priniesli iný príbeh, nápev či zvuk. Obrázky obyčajných ľudí z ich každodennými príbehmi sa stali inšpiráciou pre zábavné predstavenia, zvuky prírody a predmetov bežnej potreby sa dostali aj do skladieb slávnych skladateľov. Hľadaním spoločných prvkov v hudbe, literatúre aj umení vytvoríme vlastné zábavné kompozície.

Programy k výstave NESTEX – Nestála expozícia SNG:

Zlato

1.-2. ročník ZŠ/ 90 min.
Témy: zlato, svetlo, odraz, farba, materiál, symbol
Zlato je ušľachtilý žltý, stály a veľmi kujný kov známy už od staroveku. Je elektricky aj tepelne dobre vodivý. Okrem toho pohľad na zlato vďaka jeho žiarivej farbe v nás takmer vždy vyvolá slávnostný pocit a dodá predmetom vznešenosť. V našej kultúre však nie je zlato len drahým materiálom, ale aj symbolom. Vďaka dielam gotiky a baroka zistíme, že nie je všetko zlato, čo sa blyští a remeslo má zlaté dno.

Odevy

1. stupeň ZŠ/ 90 min
Témy: textúra, tvar, aranžovanie, móda
Čo o nás prezrádza oblečenie, aké boli pravidlá odievania v stredoveku, ako látka a jej štruktúra môžu ovplyvniť tvar sochy, čo všetko sa skrýva za farbou oblečenia postáv na obrazoch zistíme, keď si „prelistujeme“ výstavu ako módny časopis. Byť návrhárom podľa zadania nie je vôbec jednoduché!

Anča kráča, auto fičí - kreatívne písanie 1

2. až 4. ročník ZŠ/ 90 min.
Témy: príbeh, legenda, inšpirácia, štruktúra diela a textu
Za bežnými menami svätcov na výstave sa skrývajú aj ich neobyčajné príbehy a vlastnosti. Tie svojou sugesciou inšpirovali ľudí už od stredoveku. My sa nimi na chvíľu tiež necháme viesť a pri tvorivej činnosti tentokrát nevytvoríme výtvarné dielo, ale kreatívny písaný text.

Legenda aurea

2. stupeň ZŠ/ 90 min.
Témy: príbeh, legenda, inšpirácia, štruktúra diela a textu
Za bežnými menami svätcov na výstave sa skrývajú aj ich neobyčajné príbehy a vlastnosti. Tie svojou sugesciou inšpirovali ľudí už od stredoveku. My sa nimi na chvíľu tiež necháme viesť a pri tvorivej činnosti tentokrát nevytvoríme výtvarné dielo, ale kreatívny písaný text.

Architektúra

8. a 9. roč. ZŠ, SŠ/ 90. min.
Témy: gotika a barok, slohové znaky architektúry, pôvod diel a ich pozícia v interiéri
Hoci sú diela v nestálej expozícii SNG Nestex nenávratne vyňaté zo svojho prirodzeného prostredia – katedrál, kostolov a kaplniek, pokúsime sa ich tam vrátiť. Každá pozícia diela v architektúre má svoj význam. Pri programe sa dozvieme o základných princípoch gotickej a barokovej architektúry a podporíme svoju priestorovú predstavivosť.

Tematické programy:

prierezové programy prepájajúce viaceré výstavy SNG

Pozri sa na mňa

1. stupeň ZŠ/ 90 min.
Témy: portrét, reprezentácia, realita, subjektívne vnímanie
Prezentácia jednotlivca zohrávala v každom období dejín výraznú úlohu. Podliehala nielen dobovým konvenciám a postaveniu, ale podľa potreby sa dala aj všelijako inak ohýbať. Ako chcem, aby ma videli ostatní, ako vidím ostatných ja, ako sa vo svojom diele zašifroval jeho autor a čo je naozaj, zistíme pri portrétoch na všetkých poschodiach galérie.

Od hora dole

2. stupeň ZŠ, SŠ/ 90 min.
Témy: aktivity galérie, výskum, reštaurovanie, akvizícia, digitalizácia
Väčšinou pri návšteve galérie vidíme len jej úlohy súvisiace s prezentáciou umenia. To je však len zlomok zo všetkých jej aktivít. Popri aktívnych zadaniach sa pri prechádzke viacerými poschodiami zameriame netradične aj na výskum, reštaurovanie, proces získavania diel i práve prebiehajúcu digitalizáciu.

Umenie v pohybe

2. Stupeň ZŠ, SŠ/ 90 min.
Témy: pohyb, svetlo, dynamika, kompozícia
Barokoví svätci mávajú svojimi odevmi, Nizozemci pobehujú po obrazoch, ešte aj šperky Antona Cepku sú kinetické. Čo všetok pohyb znamená? Zdá sa, že umenie a pohyb idú vedno ruka v ruke naprieč dejinami. Odhaľme spolu tajomstvo účinku pohybu v umení! Odkryme jeho význam a posvieťme si na jeho prostriedky.

Objednávky

Oddelenie galerijnej pedagogiky
Tel.: 02/204 96 270,
0915/786 712

Peter Pivoda, peter.pivoda@sng.sk
Barbora Jurinová, barbora.jurinova@sng.sk