Dotkni sa hmoty!

júlový turnus: 20. - 24. 7. 2015
augustový turnus: 10. – 14. 8. 2015
pre deti od 8 do 12 rokov

Každodenne prichádzame do kontaktu s množstvom rôznorodých materiálov. Človek sa ich dotýka, premiestňuje, rozdeľuje, spája i pretvára. Hoci si to nie vždy uvedomuje, buduje tak špecifické vzťahy k predmetom, ich hmote, povrchu i účelu.

Práve uvedomelá práca s materiálom je hlavný cieľom tohtoročného Kreativ Kempu. Inšpirovaní dielami moderného československého ženského sochárstva vo výstave Sochárky nazrieme hmote pod povrch, budeme pátrať po pôvode využitých materiálov, podnikneme za nimi objavné cesty a hlavne spoznáme alchýmiu práce s nimi. Drevo, kov, sadra, hlina, kameň, ale aj cín a vosk budú našimi pohonnými hmotami pri výletoch, bádaní i tvorivých aktivitách. Všetkých sa ich pritom budeme hlavne dotýkať a spoznávať ich charakter. Z každej výpravy si prinesieme vzorku – nájdenú, vyrobenú či premenenú, ako dôkaz našej novej skúsenosti.

Program

PONDELOK / Hlina

Nahliadneme na východisko tohtoročného Kreativ Kempu – výstavu Sochárky. Cez tvorivé zadania sa naladíme na poznávanie materiálov a prácu so sochárskou hmotou v podobe búst, postáv, šperkov i abstraktných tvarov.
V ateliéri si z hliny vymodelujeme a vypálime vlastnú keramiku. Spravíme si výlet do ateliéru sochárky a šperkárky Erny Masarovičovej.

UTOROK / Kameň

Naladení témou kameň sa vyberieme na miesto jeho pôvodu – do bratislavského kameňolomu a v neďalekom cintoríne prebádame historické kamenné náhrobky. Poobede pri práci s kameňom doňho vytesáme vlastný symbol.

STREDA / Mramor

Za jedným z najvzácnejších materiálov - mramorom sa vypravíme vlakom a mostom cez Dunaj až za hranice Slovenska. V našom cieli, vo vnútri Ostrihomskej baziliky spoznáme aj to, ako pôsobia monumentálne sochy v katedrálnom priestore.

ŠTVRTOK / Sadra a vosk

Po prezretí detailov hláv a čŕt tváre ľudí vo výstave budeme pozorovať kontrast a pôsobenie dvoch krehkých, no odlišných materiálov spojíme ich do jedného diela. Vytvoríme si vlastné sadrové masky, ktoré odtlačíme do vosku.

PIATOK / Cín

Doobeda sa budeme venovať kovu. Nájdené prírodniny odlejeme cínom podobne, ako to robila sochárka Alina Ferdinandy. Pri bádateľskej aktivite sa zastavíme aj v archíve SNG. Tábor vyvrcholí prípravou prehliadky všetkých našich diel rodičom na výstave priamo v Slovenskej národnej galérii.

Kontakt

Oddelenie galerijnej pedagogiky
Tel.: 02/204 96 270
0915 786 712
Barbora Jurinová
barbora.jurinova@sng.sk