Vypravte deti do sveta umenia!

Človek žije svoj život v priestore. Formuje ho, utvára, dopĺňa vo vzájomnej interakcii ako jeho neoddeliteľnú súčasť. Príroda je priestorom, z ktorého človek vzišiel, čerpá z neho nielen všetky
zdroje svojej obživy, ale je to tiež miesto, kam sa vracia po doplnenie nových síl. Prírodná krajina je tiež základom urbanizmu a vzniku miest. Stavaním domov a ich usporadúvaním človek rozdelil svoj osobný priestor do sféry verejnej, akou sú ulice, námestia, kostoly, miesta stretnutí... a sféry súkromnej, ktorá je symbolom bezpečia.
Inšpirovaný výpravnou výstavou slovenskej krajiny, tak ako ju vnímali, zachytili a spracovali autori 19.storočia ale aj súčasní tvorcovia, sa vydáme na veľkú výpravu do sveta. Ako správny cestovatelia vyskúšame všetky dopravné prostriedky: čaká nás cesta pešo, loďou, vlakom, autobusom, možno vyletia do vzduchu aj balóny. Naše cestovné denníky sa zaplnia mapami, obrazmi nášho okolia, histórie, zatúlame sa do hlbín svojho osobného – vnútorného priestoru a neminie nás ani úvaha, ako naša krajina bude vyzerať o niekoľko rokov či storočí.
Každý táborový deň bude naplnený zábavnými úvahami o umení, krajine a našom mieste či úlohe v nej, ktoré dopovieme vlastnou tvorivou činnosťou a vytváraním nových umeleckých artefaktov.

PRIHLASOVANIE NA KEMP JE UKONČENÉ

Termíny:

prihlasovanie od 5. 5. 2014

Júlový turnus: 21. - 25. 7. 2014
Augustový turnus: 18. - 22. 8. 2014

Predbežný program

PONDELOK / Vnútorná krajina / 9,00 – 17,00

Ako správni cestovatelia si vytvoríme cestopisné zápisníky, do ktorých budeme celý týždeň zapisovať, kresliť, zbierať a lepiť rôzne „útržky“ krajiny.
Na výpravnej výstave SNG „Dve krajiny“ budem skúmať rôzne podoby krajiny: od grafiky, kresby a maľby k súčasnému umeniu. Popoludní vytvoríme priestorovú krajinu vo vnútri miestnosti.

UTOROK / Krajina ako symbol / 9,00 – 17,00

Na významne miesto dejín – Devín, sa vypravíme po vode. Odhalíme ako rozdeľujú krajinu prírodné aj štátne hranice či vypátrame dôležité príbehy národných hrdinov.

STREDA / Krajina tradícií / 8,30 – 17,00

Aby sme spoznali staré techniky výroby vzorovanej látky, na výlet na blízky vidiek (do Ivanky pri Dunaji) sa vypravíme vlakom. Nazrieme do dielne, kde sa vyrába modrotlač. Navštívime staré obydlie bohatých pánov a budeme hľadať rastliny do nášho herbára.

ŠTVRTOK / Človek v krajine / 9,00 -17,00

Inšpirovaní tlačou na textil si vytvoríme vlastné vzorované krajiny. Vydáme sa na púť do mestského Horského parku do outdoorovej galérie a vytvoríme vlastné landartové diela priamo v teréne.

PIATOK / Fiktívna krajina / 9,00 – 17,30

Z reálnych krajín sa premiestnime do fiktívnych krajín budúcnosti a našich predstáv.
Na záver tábora predstavíme všetky svoje cestovateľské zážitky rodičom, ako inak – výstavou priamo v Slovenskej národnej galérii.

Kreativ

Cieľom tábora je podporiť tvorivosť detí. Zvedavosť a fantázia detí a skúsenosť galerijných a výtvarných pedagógov SNG ich povedie k porozumeniu podstaty kreatívneho procesu. Na umenie sa pozrieme z rôznych uhlov pohľadu, napríklad aj ďalekohľadom. Odhalíme tajomstvá starého a nového umenia, nájdeme prepojenia s cestovaním, prírodou, fyzikou, krajinou, architektúrou a pod. Tábor prinesie deťom aktívne strávený čas plný zážitkov z umenia. Všetky aktivity realizujeme s prihliadnutím na špecifické potreby a vek detí.

Kemp

Hlavným stanom tábora bude Slovenská národná galéria v Bratislave – Esterházyho palác a kaviareň Berlinka. Odtiaľ podnikneme dobrodružné expedície a výpravy aj mimo SNG (príroda, iné múzeum, ateliéry a pod.).

Kontakt

Oddelenie galerijnej pedagogiky
Tel.: 02/204 96 270, 0915 786 712

Barbora Jurinová – barbora.jurinova@sng.sk