Kreativ Kemp 2016

Laboratórium
1. turnus: 18. – 22. júl - OBSADENÉ
2. turnus: 8. – 12. august

pre deti od 8 – 12 rokov

Týždeň plný skúmania umeleckých diel. Zamyslíme sa nielen nad ich obsahom, ale budeme skúmať aj ich fyzikálne vlastnosti. Nazrieme napríklad do tmavej komory a budeme experimentovať s vývojkou alebo sa vydáme bližšie preskúmať vesmír.
Kapacita jednotlivých turnusov tábora je obmedzená na maximálne 16 účastníkov.

Prihlasovanie je možné od 11. apríla – prihlášky posielajte na adresu barbora.jurinova@sng.sk

poplatok

120 € / zahŕňa všetky náklady na program, materiál, lektorov a stravovanie