Zbierky online

Webumenia.sk je virtuálna výstava diel z depozitárov slovenských zbierkotvorných galérií. Umožňuje jednoduché vyhľadávanie a prezeranie základných údajov o výtvarných dielach spolu s ich digitálnymi fotografiami. V pilotnej fáze sú prezentované diela zo zbierok SNG.

SNG nedávno sprístupnila časť svojich zbierok širokej verejnosti cez online katalóg Web umenia. Na adrese www.webumenia.sk sú sprístupnené základné popisné údaje a digitálne reprodukcie výtvarných diel (automaticky preberané a aktualizované z ISG-CEDVU /Informačný systém pre galérie - Centrálna evidencia diel výtvarného umenia), kde je možné ich jednoducho vyhľadávať a prezerať. Predstavujú „virtuálnu“ výstavu zo zbierok uložených v depozitároch inštitúcie.

Hlavné zdroje návštevnosti sú v tomto poradí zoradené podľa počtu návštev:

Google - kľúčové slová s menami autorov, názvami diel ap.
en.wikipedia.org - odkazy na diela autorov v heslách
Facebook - odkazy na vybrané diela s komentárom
sk.wikipedia.org - odkazy na diela autorov v heslách
slovakia.culturalprofiles.net - odkazy na diela autorov v heslách o slovenskom výtvarnom umení
Twitter - odkazy na vybrané diela s komentárom

Spestrením je, že každý návštevník má možnosť obrázky „tagovať“ – k reprodukovanému dielu priradiť tag – výraz vyjadrujúci tému, asociáciu, popis detailu...Nástroj sa osvedčil ako vynikajúca propagácia zbierok SNG s pozitívnymi ohlasmi verejnosti.

Časť svojich zbierok prezentujú už aj Galéria mesta Bratislavy a Oravská galéria v Dolnom Kubíne.

Prezentačný modul Web umenia, ktorý je nadstavbou katalogizačného modulu ISG – CEDVU, je takisto ako katalogizačný modul bezplatne k dispozícii zbierkotvorným galériám, ktoré spolupracujú na realizácii národného projektu Digitálna galéria (OPIS PO2), na prezentáciu ich zbierok.