Prehľad akvizícií SNG za rok 2014

Slovenská národná galéria rozširuje svoje fondy nákupmi (podľa finančných možností každý rok v inom objeme), darmi aj prevodmi. Získavanie nových akvizícií je pomerne zložitý proces, ktorý každoročne vyvrcholí predložením návrhov kurátorov tzv. Komisii pre tvorbu zbierok zostavenej z externých odborníkov a interných zamestnancov SNG. V roku 2014 sme naše zbierky obohatili o množstvo umeleckých diel, ktoré máte možnosť porovnať podľa priloženého dokumentu.