Zbierka fotomédií v SNG ešte donedávna nebola ucelenou zbierkou v klasickom slova zmysle. Vznikala viac-menej príležitostnými akvizíciami v rámci oddelenia úžitkového umenia, a to od roku 1961. Vzhľadom na tieto okolnosti zbierka dlho nemala vlastného kurátora, o jej dopĺňanie sa väčšinou staral vedúci oddelenia (kabinetu) úžitkového umenia. Od druhej polovice 80. rokov sa situácia začala meniť. Zbierka sa začala systematicky rozvíjať, zvlášť potom, čo sa zbierky v roku 1990 ujal jej prvý samostatný kurátor Václav Macek. Za pomerne krátky čas sa výrazne rozšírila, dnes obsahuje asi 3 750 fotomediálnych diel.

V dôsledku viacerých nepriaznivých okolností sa zbierka fotografie obmedzuje najmä na diela pochádzajúce zo slovenského územia, prípadne od slovenských autorov a autoriek žijúcich v zahraničí (najznámejším príkladom je François Kollar). Výnimočne obsahuje aj fotografie dvoch významných českých autorov Markéty Luskačovej a Jindřicha Štreita, ktoré vznikli na Slovensku. Vďaka rozsiahlym nákupom z prelomu 80. a 90. rokov minulého storočia a neskorším akvizíciám (prevažne darom) však obsahuje diela zastupujúce všetky etapy vývoja tohto umeleckého druhu na Slovensku. Cenné sú kolekcie diel priekopníkov fotografie z 19. storočia (Eduarda Kozicsa /Koziča/, Karola Divalda). Značný záujem vzbudili v posledných dvoch desaťročiach práce predstaviteľov (Sergeja Protopopova, Karola Aufrichta, Štefana Tamáša, Miloša Dohnányho, Viliama Malíka a popri nich Karola Plicka) a predstaviteľky (Ireny Blühovej) slovenskej fotografickej moderny. Výrazne sú zastúpení autori zo zlatého veku slovenskej fotografie – zo 60. rokov, napríklad Karol Kállay, Ladislav Bielik, Tibor Honty, Ladislav Borodáč, Anton Štubňa, Pavel Hudec-Ahasver a osobitne Martin Martinček, ktorý túto zbierku podstatne obohatil svojím veľkorysým darom v roku 2002.

V súvislosti s výstavou Stratený čas? sa zbierka fotografie významne doplnila o diela predstaviteľov slovenského dokumentu 70. – 80. rokov (Juraja Bartoša, Stana Pekára, Antona Podstraského, Mira Pokorného, Jozefa Ondzika a ďalších). Celkový obraz dopĺňajú aj ďalší významní autori z tohto obdobia ako Tibor Huszár, Ľubo Stacho, Jozef Sedlák. V zbierkach SNG sa nájdu aj menšie súbory fotografií protagonistov tzv. slovenskej novej vlny fotografie 80. rokov (Tona Stana, Mira Švolíka, Petra Župníka, Ruda Prekopa), zatiaľ čo mladší autori sú zastúpení iba okrajovo (Robo Kočan, Martin Kollár).

Osobitnú kapitolu tvoria diela výtvarníkov, ktorí vo svojej tvorbe rôznym spôsobom využívali fotografiu či fotografické postupy. Ich diela sú zhodou okolností rozdelené medzi Zbierku fotomédií a Zbierku iných médií. Zbierke fotomédií pripadli niektoré fotomediálne práce Rudolfa Filu, Júliusa Kollera, Vladimíra Kordoša a Dezidera Tótha.

Kurátori Zbierky fotomédií: Aurel Hrabušický a Lucia Almášiová