Najvýznamnejšie výstavy Zbierky fotomédií (výber)

Martin Martinček. Fotografie
Komisárka: Ľudmila Peterajová
Bratislava, SNG, 5. január – 31. marec 1967

Slovenská fotografia 1925 – 2000. Moderna – postmoderna – postfotografia
Kurátori: Aurel Hrabušický, Václav Macek, spoluusporiadateľ: Spoločnosť Fotofo
Bratislava, SNG, 3. november 2001 – 28. február 2002

Miloš Dohnány a jeho tvorba (1904 – 1944)
Kurátor: Aurel Hrabušický, spoluusporiadateľ: Spoločnosť Fotofo
Bratislava, SNG, 4. november 2004 – 23. január 2005

Stratený čas? Slovensko 1969 – 1989 vo fotografickom dokumente
Kurátorská koncepcia: Petra Hanáková, Aurel Hrabušický
Bratislava, SNG, 30. október 2007 – 2. marec 2008

Slovenský obraz (Antiobraz). 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení
Kurátorská koncepcia: Katarína Bajcurová, Aurel Hrabušický, Katarína Müllerová
Jazdiareň Pražského hradu, Praha, 27. 10. 2008 – 1. 3. 2009