Najvýznamnejšie akvizície Zbierky fotomédií (výber)

1968 – Dar súboru fotografií z medzivojnového obdobia od francúzskeho fotografa slovenského pôvodu Françoisa Kollara.

1985 – Nákup súboru fotografií z medzivojnového obdobia od prvej slovenskej sociálnej fotografky Ireny Blühovej.

1994 – Nákup súboru fotografií rôznych autorov (483 ks fotografií od 82 autorov z rokov 1850 – 1985) od historika a zberateľa slovenskej fotografie Ľudovíta Hlaváča za symbolickú cenu.

1999 – Nákup veľkého súboru svetlotlačových pohľadníc slovenského fotografa Pavla Socháňa z prelomu 19. a 20. storočia.

2002 – Dar veľkej časti fotografického diela Martina Martinčeka zo 60. a začiatku 70. rokov 20. storočia.

2004 a 2009 – Nákupy diel slovenského fotografa Tibora Hontyho z 50. a 60. rokov 20. storočia.

2004 – Dar súboru dokumentárnych fotografií zo Slovenska od českého dokumentaristu Jindřicha Štreita zo začiatku 90. rokov 20. storočia.