Zbierka iných médií je najmladšou a z hľadiska počtu diel (cca 250) najmenej rozsiahlou zbierkou SNG. Keďže je zrejme najtesnejšie zviazaná s aktuálnym umením, je to zároveň zbierka s najväčším akvizičným potenciálom. Vznikla až po roku 1989 v rámci novej koncepcie Galérie súčasného umenia a jej prvým dielom je fragment slávneho teamworku autorskej trojice Filko – Laky – Zavarský Biely priestor. V druhej polovici 90. rokov boli akvizície zbierky iných médií sčasti zmrazené, znovu sa „otvorili“ z iniciatívy Zory Rusinovej po roku 2000.
Z hľadiska koncepcie zbierky by sa dalo hovoriť o troch líniách. Jednu tvorí historická rekonštrukcia umenia „inej kreativity“, tak ako sa toto umenie rozvíjalo na Slovensku od začiatku 60. rokov v rôznych polohách a neklasických mediálnych výstupoch, väčšinou v rámci undergroundovej – neoficiálnej umeleckej scény. Zámerom je akvizične zaznamenať (zbierať, chrániť a sprístupňovať) to najdôležitejšie a najkvalitnejšie z konceptuálneho, akčného, resp. iného neklasického umenia (environment, body art, atď.), a to jednak prostredníctvom artefaktov, jednak – v prípade efemérnych diel – prostredníctvom sprostredkujúcej fotografickej dokumentácie. Druhá línia zbierky sa viaže na umenie nových médií (experimentálny film a videoart, resp. videoinštalácia), tretia na „súčasné“ umenie inštalácie či site specific. Mediálne teda zbierka v podstate mapuje všetky neklasické polohy a formy umenia a jej cieľom je sprostredkovať v rámci možností experimentálnu stopu súčasného umenia.

Kurátorka Zbierky iných médií: Petra Hanáková