Najvýznamnejšie výstavy zbierky iných médií (výber):

Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení
Kurátorstvo: Z. Rusinová, K. Bajcurová, Ľ. Belohradská, M. Dulla, A. Hrabušický, B. Jablonská, I. Jančár, K. Kubíková, A. Marenčin, D. Poláčková, A. Schrammová, E. Trojanová a M. Zervan
Bratislava, SNG 10. október 1995 – 25. február 1996

Umenie akcie 1965 – 1989
Kurátorka: Z. Rusinová
Bratislava, SNG, 26. apríl – 19. august 2001

Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985
Kurátorstvo: A. Hrabušický, K. Bajcurová, B. Jablonská a A. Kusá
Bratislava, SNG, 17. december 2002 – 25. máj 2003

Slovenský obraz (anti-obraz)
Kurátorstvo: K. Bajcurová, A. Hrabušický, K. Müllerová
Praha, Jazdiareň Pražského hradu, 27. október 2008 – 1. marec 2009

Július Koller: Vedecko-fantastická retrospektíva
Kurátorstvo: A. Hrabušický, P. Hanáková
Bratislava, SNG, 22. apríl – 20. jún 2010