Zbierka moderného a súčasného maliarstva (donedávna chronologicky rozdelená na zbierku 1. polovice 20. storočia a zbierku 2. polovice 20. storočia) sa začala budovať hneď po vzniku Slovenskej národnej galérie (1948). Vznikala z prevodov bývalých štátnych inštitúcií, nákupmi od autorov a súkromných osôb. Na vytváraní zbierky mali v začiatkoch rozhodujúci podiel predovšetkým kurátor Karol Vaculík a kurátorka Ľudmila Peterajová. Už v priebehu 50. a 60. rokov sa premyslenou akvizičnou činnosťou (ale aj v dôsledku zberu tzv. formalistických diel) podarilo zhromaždiť pozoruhodný súbor diel z prelomu 19. a 20. storočia, vrcholných diel klasikov slovenskej maliarskej moderny (M. Benku, G. Mallého, M. A. Bazovského, Ľ. Fullu, M. Galandu, I. Weinera-Kráľa), košickej – východoslovenskej avantgardy (A. Jasuscha, K. Bauera, J. Jakobyho) a umelcov i umelkýň tzv. generácie 1909 a 1919 (C. Majerníka, J. Mudrocha, P. Matejku, E. Nevana, E. Šimerovej-Martinčekovej, V. Hložníka, L. Gudernu, E. Zmetáka a ď.), zastúpených v SNG naozaj reprezentatívnym spôsobom.
Vyprofilovaný a do istej miery dnes už uzavretý súbor moderného maliarstva na Slovensku sa stal neodmysliteľným základom každej generačnej – výstavnej, knižnej i expozičnej – interpretácie dejín slovenskej moderny. Budovanie zbierky v priebehu rokov odrážalo tiež záujem obohacovať zbierku o diela aktuálneho súčasného maliarstva. Tak sa podarilo už v 60. rokoch vytvoriť pozoruhodnú kolekciu diel maliarskej neomoderny 60. rokov: od nastupujúcich autorov, ktorí v uvedenom období dosiahli prvé vrcholy svojej tvorby, cez generáciu Galandovcov (M. Laluha, A. Barčík, M. Paštéka, R. Krivoš, R. Fila, A. Klimo, V. Kraicová) až ku klasikom, ktorí vtedy dospeli k novej syntéze. Dopĺňanie tohto progresívne vyprofilovaného súboru zastavila normalizácia, v 70. a 80. rokoch bolo ďalšie rozširovanie zbierky súčasného maliarstva skôr „extenzívne“ a ovplyvňované ideologickými a kultúrno-politickými požiadavkami s dôrazom na široké zastúpenie tzv. angažovaného umenia. Nový posun, najmä pri profilovaní zbierky maliarstva 2. polovice 20. storočia, nastal až po roku 1989, keď sa čiastočne podarilo zaplniť biele miesta zdedené z predchádzajúceho obdobia a zbierka bola obohatená o kolekcie nových i starších diel kľúčových postáv súčasného slovenského maliarstva: R. Filu, M. Paštéku, R. Sikoru, J. Bartusza, S. Filka, V. Popoviča, J. Kollera, M. Urbáska, M. Čunderlíka, ale aj mladších: K. Bočkayovej, M. Bočkaya, D. Fischera až po post-modernistov L. Terena, I. Csudaia a ď. Nové akvizície po roku 2000 priniesli aj nákupy diel najsúčasnejších autorov a autoriek (B. Hostiňák, D. Sadovská, D. Lehocká, M. Kollár, M. Czinege a ď.). Zbierka obsahuje aj menšiu kolekciu európskeho maliarstva (M. Čermínová-Toyen, O. Domiguéz, S. Carchoune, M. Weiler a ď.).

Kurátorka Zbierky moderného a súčasného maliarstva: Katarína Bajcurová