Najvýznamnejšie akvizície Zbierky moderného a súčasného maliarstva (výber)

Anton Jasusch: Kolobeh života – putovanie duší, 1922 – 1924, olej, plátno, 268 × 291 cm – O 2699

Martin Benka: Na pole, 1934, olej, plátno, 140 × 115 cm – O 676

Mikuláš Galanda: Matka (Ružová madona), 1933, Olej, plátno, 54,6 × 45,5 cm – O 5240

Ľudovít Fulla: Pieseň a práca 1934 – 1935, olej, plátno, 165 × 200,5 cm – OP 10

Július Koller: Anti-obraz (Otáznik), 1969, latex, textil, 95 × 89 cm – O 6683