Najvýznamnejšie výstavy Zbierky moderného a súčasného maliarstva (výber)

Umenie 19. a 20. storočia. 150 rokov slovenského výtvarného prejavu (reinštalácia)
Komisár: K. Vaculík
Bratislava, SNG, 7. október 1956 – 31. august 1962
Generácia 1909
Komisárka: Ľ. Peterajová
Bratislava, SNG, 1. marec 1964 – (?) máj 1965

Dvanásť storočí výtvarného umenia na Slovensku. Stála expozícia (reinštalácia)
Komisár: K. Vaculík
Bratislava, SNG, 1. november 1968 – (?)

50 rokov československého maliarstva zo zbierok galérií
Komisárka: Ľ. Peterajová, spoluusporiadateľ: NG Praha
Bratislava, SNG a DK, 7. máj – 31 október 1968

50 let československého malířství 1919 – 1968
Komisári: J. Kotalík a K. Vaculík, spoluusporiadateľ: regionálne galérie ČSSR
Ostrava, Galerie výtvarného umění, 4. marec – 15. máj 1969

Slowakische Kunst heute / Súčasné slovenské umenie
Kurátorka: Z. Bartošová, spoluusporiadatelia: Galerie der Stadt Esslingen a Verlag B. Wilhelm Stuttgart
Esslingen, Galerie der Stadt Esslingen – Villa Merkel,
14. september – 21. október 1990

Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení
Kurátori a kurátorky: Z. Rusinová, K. Bajcurová, Ľ. Belohradská, M. Dulla, A. Hrabušický, B. Jablonská, I. Jančár, K. Kubíková, A. Marenčin, D. Poláčková, A. Schrammová, E. Trojanová a M. Zervan
Bratislava, SNG, 10. október – 25. február 1996

Slovenský mýtus
Kurátorky a kurátor: K. Bajcurová, A. Kusá a A. Hrabušický, spolupráca: K. Čierna, P. Hanáková, E. Kurincová, P. Maráky, M. Mitášová, D. Poláčková, spoluusporiadateľ: SNM Bratislava Bratislava, SNG a SNM, 29. september – 3. december 2005

Slovenský obraz (Anti-obraz) / 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení
Kurátorky a kurátor: K. Bajcurová, A. Hrabušický a K. Müllerová
Praha, Jazdiareň Pražského hradu, 27. október 2008 – 1. marec 2009