Najvýznamnejšie akvizície Zbierky moderného a súčasného sochárstva (výber)

1954 – Ján Koniarek: Justícia, štúdia hlavy k Alegórii spravodlivosti, okolo 1925, kov, bronz, liatie, v. 42,2 cm
P 321 (odliate zo sadrového modelu P 275 v 1956, realizácia národný podnik Závody umeleckej kovovýroby, Praha)

1969 – Vladimír Kompánek: Stojaca matka, 1964 – 1965, drevo, rezanie, sekanie, patinovanie, v. 151,5 cm – P 1210

1991 – Rudolf Uher: Pohyb veľkej rieky, 1966, drevo, rezba, patinovanie, v. 117 cm, š. 233 cm, h. 47 cm – P 2599

1973 – Rudolf Uher: Dievčatko s jabĺčkom (z cyklu Zem), 1947, liatie, bronz, v. 55 cm – P 1641

1999 – Jozef Jankovič: Veľký pád, 1968, kov, sadra, živice, epoxid, v. 450 cm, š. 450 cm – P 2634

1990 – Milan Dobeš: Pohyb svetla v priestore V, 1968, drevo, elektromotor, kov, sklo, v. 100 cm, š. 100 cm, h. 50 cm – P 2521

1988 – Jozef Kostka: Ranený vták, 1970, kov, bronz, liatie, v. 64 cm – P 2365

1999 – Stanislav Filko: Dýchanie – oslava vzduchu, 1970, elektromotor, textil, celtovnina, priemer 550 cm – P 2645

2001 – Juraj Meliš Prostredie II. (Les života) 1970 – 1971, kolorované a opaľované drevo, kov, variabilné rozmery – P 2669

1999 – Ivan Štěpán: Tyče na určenie charakteru I-IV, 1970, plast, drevo, kov, v. 17 cm, priemer 42 cm; v. 25 cm, priemer 23 cm; v. 35 cm, priemer 28 cm; v. 39,5 cm, priemer 23 cm – P 2644

2000 – Mária Bartuszová: Škrupina I, 1980 – 1989, liatie, sadra, priemer 60 cm – P 2658

2000 – Ján Mathé: Plod života, 1995, odlievanie, bronz, v. 54 cm – P 2662

2000 – Roman Ondák: Sýty stôl, 1997, kombinovaná technika, ready made, papierové objekty, variabilné rozmery – P 2654