J. Schreiber & Neffen

Cieľom projektu bola digitalizácia vzorových kníh a katalógov firmy J. Schreiber&Neffen z rokov 1874 – 1945 za účelom zachovania významných dokladov z histórie stredoeurópskeho sklárstva ako európskeho kultúrneho dedičstva. Digitalizovaný súbor, prístupný na týchto webových stránkach, umožní bádateľom a záujemcom o históriu sklárskej výroby v srdci Európy získať nové poznatky o výrobnom sortimente firmy, použití rozličných sklárskych technológií, spôsoboch rafinovania skla či významných objednávateľoch, atď...