Organizačná štruktúra od 1. januára 2016

A.1 Kancelária generálnej riaditeľky
A.2 Oddelenie personalistiky a miezd
B. Úsek zástupcu generálnej riaditeľky
B.1 Oddelenie odbornej ochrany zbierok
B.2 Oddelenie produkcie projektov a výstav
B.3.1-4 Vysunuté pracoviská

C. Úsek výskumu a rozvoja
C.1. Digitálne zbierky a služby
C.2 Oddelenie digitálnych technológií
C.3 Archív výtvarného umenia
C.4 Knižnica
C.5 Správa zbierok

D. Úsek hospodárskeho riadenia
D.1 Oddelenie finančného riadenia
D.2 Správa IT
D.3 Verejné obstarávanie
D.4 Investičné projekty
D.5 Oddelenie prevádzky

E. Úsek marketingu a komunikácie
E.1 Oddelenie marketingu a tvorby programov
E.2 Oddelenie galerijnej pedagogiky

E. Úsek marketingu a tvorby programov
E.1 Oddelenie marketingu a tvorby programov
E.2 Oddelenie galerijnej pedagogiky

F. Zbierky starého umenia

G. Zbierky moderného a súčasného umenia

H. Zbierky úžitkového umenia, dizajnu a architektúry