Digitálna galéria

Oddelenie Digitálna galéria zastrešuje primárne zamestnancov, ktorí boli prijatí na realizáciu národného projektu Digitálna galéria. Ide o pozície skeneristov, DTP operátorov, manažéra pre odborné činnosti, katalogizátorov digitálnych snímok a pod. Manažér pre odborné činnosti v spolupráci so zamestnancami CEDVU a Digitálnych zbierok metodicky usmerňuje procesy prípravy zbierkových predmetov na digitalizáciu, t.j. prvotný skríning, posúdenie stavu diela, zaznamenanie stavu, evidencia a zaradenie do digitalizačného cyklu. Skeneristi a DTP operátori zabezpečujú proces konverzie - samotnú digitalizáciu zbierkových predmetov. Digitálne snímky prepája s popisnými údajmi o predmetoch katalogizátor digitálnych snímok. Projekt Digitálna galéria sa realizuje v ramci OPIS PO2 a zdigitalizuje sa 110 000 zbierkových predmetov z 18 galérií, vytvorí sa 12 nových pracovných miest a vybuduje 1 digitalizačné pracovisko na Zvolenskom zamku SNG.

Zamestnanci a zamestnankyne

Ďurková Janka, Mgr. - výkonný manažér
Gabčová Veronika, akad. mal. - manažér pre odborné činnosti
Bízik Vladimír - skenerista
Horňák Branislav, Mgr. - DTP operátor fotografia
Marek Peter, Ing. - DTP operátor skener
Rusňák Ľudovít, Mgr. - katalogizátor digitálnych snímok
Štepanovský Lukáš, Bc. - kontrolór kvality digitálnych snímok
Kajan Anton - dokumentátor CEDVU
Hanko Ondrej, Mgr. - dokumentátor
Dökereš Martin - fotograf/fotograf DG
Krajčovičová Jana, Mgr. art. - reštaurátor/reštaurátor DG
Hesterová Lucia - pomocný reštaurátor/reštaurátor DG
Badušek Martin - IT administrátor
Tamásová Alexandra, Mgr., PhD. - asistent zbierok moderného a súčasného umenia
Švantnerová Jana, PhDr. - odborný asistent
Dlháňová Viera, Mgr., PhD. - kurátor
Palčová Katarína, Bc. - kurátor
Chmelinová Katarína, Mgr. PhD. - kurátor
Tóth Vratko, Mgr. - DTP operátor fotografia
Rjabinin Igor, Mgr. - DTP operátor fotografia
Poljak Štefan, akad. soch. - reštaurátor
Gáll Peter - kontrolór kvality digitálnych snímok
Gnacková Ladislava, Mgr. - manažér pre digitalizačné pracovisko a logistiku

Zamestnanci a zamestnankyne Zvolen

Veselovský Stanislav, Mgr. art. - skenerista/technik
Turčan Marián - DTP operátor skener
Slúka Miroslav, Mgr. art. - reštaurátor
Stacho Daniel - katalogizátor digitálnych snímok
Budáč Pavel, Mgr. - správca depozitára/asistent
Šudilová Zuzana, Ing. - koordinátor pre manažéra pre digitalizačné pracovisko
Ližbetin Peter - reštaurátor