Generálna riaditeľka SNG

Alexandra Kusá, Mgr., PhD.

Kancelária generálnej riaditeľky

Marta Kapustová - výkonný asistent
Silvia Horváthová - referent podateľne

Oddelenie personalistiky a miezd

Ivona Jakubková - mzdový účtovník / personalista

ivona.jakubkova@sng.sk

Kontakt

Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava 1
Tel: 02/20 47 62 26
E-mail: sng@sng.sk