Zástupca generálnej riaditeľky / odborný dohľad pre správu zapožičaných zbierkových predmetov DG

Homoľová Alexandra, PhDr.

Oddelenia

B. Úsek zástupcu generálnej riaditeľky
B.1 Oddelenie odbornej ochrany zbierok
B.2 Oddelenie produkcie projektov a výstav
B.3 Vysunuté pracoviská