Zamestnanci a zamestnankyne

Čatayová Silvia, PhDr. - galerijný pedagóg/metodik
Ťavodová Mária, PaedDr. - galerijný pedagóg/metodik
Kováčová Danica - pokladník
Kajan Jozef - správca depozitára/správca depozitára DG
Paľou Vladimír - správca depozitára/správca depozitára DG
Krajčová Iveta - pokladník - dozor
Mitterová Stanislava - dozorca zbierok
Sarvašová Jana - dozorca zbierok - upratovačka
Hrabušický Ján, Ing. - kurič - údržbár
Bednárik Roman - kurič - údržbár
Paučo Vladimír - elektrikár - údržbár
Kyseľ Štefan - strážnik
Mojžiš Ján - strážnik
Galan Ľubomír - strážnik
Krajč Maroš - strážnik
Živický Peter - strážnik

Kontakt

SNG – Zvolenský zámok
Námestie SNP 594/1
960 01 Zvolen
Tel.: 00-421-45-53 21 903,
E-mail: zvolen@sng.sk