Oddelenie produkcie projektov a výstav

Oddelenie produkcie projektov a výstav je priamo riadené Zástupcom GR SNG. Venuje sa produkčnej príprave, organizácii a realizácii stálych expozícií, ako aj vlastných a prevzatých výstav v priestoroch SNG a v prípade medzinárodných projektov SNG aj v zahraničí. Na základe podkladov kurátorov a kurátoriek zbierok starého, moderného a súčasného umenia pripravuje expozície a výstavy SNG. Okrem činností súvisiacich so samotnou prípravou a inštaláciou výstav a expozícií oddelenie zabezpečuje produkčnú prípravu informačných publikačných výstupov k stálym expozíciám, výstavám, sprievodným a vzdelávacím podujatiam a propagácii SNG, a to tak manažérsky, ako aj redakčne.
Oddelenie tiež zodpovedá za fyzickú realizáciu stálych expozícií a výstavných projektov, ktoré zabezpečujú špecializovaní pracovníci – aranžéri a paspartéri –, úzko spolupracujúcich s prevádzkou galérie. Spravujú špecializované náradie potrebné k výkonu, navrhujú ďalšie nákupy a spolu s produkčnou tvoria rozvrh stavby výstav podľa schváleného výstavného plánu v danom roku. Navrhuje riešenia a postupy pri napĺňaní kurátorskej a architektonickej koncepcie výstavy.

Vedúca oddelenia/kurátorka DG

Palčová Monika, Mgr.
monika.palcova@sng.sk

Zamestnanci a zamestnankyne

Bartošová Katarína - produkčný pracovník výstavných projektov
Kuchárová Irena, Mgr. - produkčný pracovník edičných výstupov
Sedlačík Rastislav, Mgr. art, ArtD. - produkčný pracovník výstavných projektov
Matuchovič Mário - aranžér
Sekeráš Róbert - aranžér
Rakovický Viliam, Mgr. - aranžér
Pavešec Cyril - paspartér
Degma Štefan - stolár

Kontakt

SNG, Oddelenie produkcie projektov a výstav
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Tel.: 02/20 47 61 60
E-mail: monika.palcova@sng.sk