Zbierky starého umenia

Slovenská národná galéria bola založená v roku 1948 a hneď od svojho počiatku podstatnú časť odborných kapacít vyhradila výskumu a prezentácii starého umenia – nielen slovenského a nielen na Slovensku. Toto zdanlivo banálne konštatovanie môže prekvapiť, ak situáciu 50. rokov vnímame v kontexte dobovej kultúrnej politiky. Na jednej strane sa štátne inštitúcie obohatili o fondy konfiškátov na základe tzv. Benešových dekrétov, na druhej strane sa najmä sakrálne umenie dostalo na index. Napriek tomu tvorili jadro kolekcie klasického umenia už od počiatku nákupy a dary. Gotickým či barokovým náboženským dielam sa tiež venovala potrebná akvizičná, reštaurátorská a od 70. rokov 20. storočia aj prezentačná pozornosť, či už na Zvolenskom zámku, alebo v centrále SNG v Bratislave.
Slovenská národná galéria v súčasnosti spravuje nasledujúce kolekcie: Zbierku gotického umenia, Zbierku barokového umenia, Zbierku starej grafiky a kresby, Zbierku európskeho maliarstva a Zbierku umenia 19. storočia. Každá z nich – s výnimkou grafiky a kresby – disponuje vlastnou stálou expozíciou vo Vodných kasárňach na dunajskom nábreží. Okrem priestorov v Bratislave galéria spravuje aj niekoľko objektov v ďalších častiach Slovenska. Z hľadiska klasického umenia sú najdôležitejšie dva z nich: Kaštieľ Strážky pri Kežmarku, kde sa prezentuje stála expozícia historického portrétu a diela Ladislava Mednyánszkeho. Zámok vo Zvolene ponúka zasa výstavu starého európskeho maliarstva, výstavu Majstra Pavla z Levoče (kópie vytvorené počas reštaurovania v 50. rokoch 20. storočia), ako aj transfery nástenných malieb z tzv. bývalej zvolenskej fary a malú kolekciu ikon. Zvolen je okrem toho kľúčovým objektom pre depozitárnu správu diel starého umenia.

Vedúci kurátor Zbierok starého umenia/kurátor zbierky gotického umenia

Buran Dušan, Mgr., PhD.
dusan.buran@sng.sk

Zamestnanci a zamestnankyne

Mistríková Barbora, Mgr. - asistentka zbierok starého umenia
Specogna Kotláriková Eva, Mgr. - asistentka zbierok starého umenia - v súčasnosti na materskej dovolenke
Ludiková Zuzana, Mgr. - kurátorka zbierky starého európskeho umenia/kurátorka DG
Beňová Katarína, Mgr., PhD. - kurátorka zbierky umenia 19. storočia/kurátorka DG
Čičo Martin, Mgr. - kurátor zbierky starej grafiky a kresby

Kontakt

SNG
Zbierky starého umenia
Hurbanove kasárne
Kollárovo nám. 10, Bratislava