Riaditeľka

Šelepová Mária, Mgr.
maria.selepova@sng.sk

Zamestnanci a zamestnankyne

Kostková Daniela, Mgr. - galerijný pedagóg
Juríková Viera, Mgr. - lektor/dozor
Hriňáková Katarína - lektor/dozor
Nálepková Katarína - lektor/dozor - v súčasnosti na materskej dovolenke
Jurišicová Denisa, Bc. - lektor/dozor
Čupka Dominik - lektor/dozor
Hradický Ján - kurič - strážnik - údržbár
Gemza František - kurič - strážnik - údržbár
Halčin Jozef, Bc. - kurič - strážnik - údržbár
Kunák Rastislav - kurič - strážnik - údržbár
Grivalský Michal, Mgr. - kurič - strážnik - údržbár
Budzáková Anna - upratovačka - chyžná

Kontakt

SNG – Kaštieľ Strážky
Mednyánszkeho 25
059 01 Spišská Belá
Tel.: 00-421-52-45 81 312, +45 81 152
E-mail: strazky@sng.sk