Kaštieľ Strážky

SNG získala tento objekt do správy po roku 1972 prevodom po smrti bývalej majiteľky, barónky Margity Czóbelovej. V kaštieli sa realizovala rekonštrukcia aj revitalizácia anglického parku z 19. storočia, kde je v súčasnosti nainštalovaná expozícia plastiky. Vo výstavných priestoroch kaštieľa sú umiestnené stále expozície, konajú sa tu hudobno-dramatické a vzdelávacie programy. Stále expozície približujú najmä dielo Ladislava Mednyánskeho, portrétnu tvorbu na Spiši, zbierky historickej knižnice a mobiliár kaštieľa.

Otváracie hodiny počas roka

Denne okrem pondelka 10.00 – 18.00
(posledný vstup do expozícií 17.00 hod.)

V zimnom období (16. september – 14. jún)
Pondelok – Utorok | zatvorené
Streda – Nedeľa | 10.00 – 17.00

Voľný vstup do galérie

každá prvá nedeľa v mesiaci
8. marec – MDŽ –voľný vstup pre ženy
16. máj - Noc múzeí a galérií
30. jún – koniec školského roka, voľný vstup pre žiakov a študentov

Kontakt

SNG – Kaštieľ Strážky
Mednyánszkeho 25
059 01 Spišská Belá

Správkyňa: Mária Šelepová
Tel.: 00-421-52-45 81 312
E-mail: strazky@sng.sk