Portrét 17. - 19. storočia na Spiši

Koncepcia: Katarína Beňová, Katarína Chmelinová

Kolekcia portrétov 17. – 19. storočia prezentovaná v priestoroch kaštieľa v Strážkach pozostáva z veľkej časti z diel z rodovej galérie predchádzajúcich majiteľov kaštieľa (rodov Horváth-Stansith, Szirmay, Mednyánszky a Czóbel, ako aj spišských rodín Csáky, Esterházy a pod.).
Jednotlivé rodiny, ktoré v minulosti kaštieľ vlastnili alebo boli navzájom v príbuzenskom zväzku, podporovali portrétne umenie objednávkami u miestnych i zahraničných umelcov, napríklad u Jána Gottlieba Kramera, Daniela Wogea, Jozefa Friedricha Wagnera a ďalších. Unikátnou prácou je aj Epitaf rodiny Horváth-Stansith.
Viacero portrétovaných patrí medzi významné osobnosti kultúrnohistorického, politického a ekonomického života Spiša v minulosti. Rodovú galériu dopĺňa kolekcia portrétov z 19. storočia, ktorá sa viaže k danému umeleckému prostrediu. Ide predovšetkým o portréty maliara dánskeho pôvodu Jána Jakuba Stundera, ktorý ovplyvnil celý Spiš, ďalej portréty jeho nasledovníkov Jána Rombauera, Jozefa Czauczika, Karola Tibellyho, Maximiliána Ratskaya, Imricha Rotha. Expozícia je doplnená o diela portrétistov Petra Michala Bohúňa a Karola Brockého.