Hudobno-dramatické a vzdelávacie programy

Júl
Anna-bál

Október – máj
Tvorivé dielne

December
Vianočný koncert

Ďalšie informácie:
Správkyňa: Mária Šelepová
Tel.: 00-421-52-45 81 312, +45 81 152
Fax: 00-421-52-45 81 312
E-mail: strazky@sng.sk