Nedeľa 13. 3. 2016 | 14.30

Súkromný ornament/rodiny s deťmi/120 min.

Program je zameraný na uchopenie ornamentu v kontexte rodiny. Ornament ako vzor, ktorý chráni pred chaosom, prináša poriadok a systém, ktorý je možné opakovať. Tvorivá dielňa „Súkromný ornament“ prepája výtvarný princíp renesančnej architektúry s princípmi fungovania spoločenskej jednotky, ktorou je rodina. Hry so vzormi a rytmom nám pomôžu odhaliť tajomstvo ornamentu a jeho podstaty. Je ornament len ozdobou?

Nedeľa 17. 4. | 14.30

Obraz okom diváka /rodiny s deťmi/ 120 min.

Kedy môžeme povedať, že obraz alebo umelecké dielo je hotové? Je možné obraz vytvoriť na prvýkrát alebo mu predchádzajú štúdie a kresby rôznych uhlov pohľadov? A čo s obrazmi, ktoré nedostali možnosť byť dokončené? Rodičia a deti, príďte pomôcť umelcovi dokončiť jeho dielo.

Program sleduje možnosti interpretácie výtvarného diela a tvorivé možnosti kombinovania výtvarných techník.